Smulkus verslas Lietuvoje : iššūkiai ir vystymosi galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Smulkus verslas Lietuvoje: iššūkiai ir vystymosi galimybės
Alternative Title:
  • Small firms in Lithuania: challenges and possible ways of development
  • Мелкий бизнес в Литве – вызовы и возможные пути развития
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 44, p. 142-151
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Smulkus ir vidutinis verslas; Antreprenerystė; Antrepreneriška organizacija; Small and medium business (SME); Entrepreneurship; Enterprising; Organization.
Keywords:
LT
Antreprenerystė; Antrepreneriška organizacija; Smulkus ir vidutinis verslas.
EN
Enterprising; Entrepreneurship; Organization; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTPereinamosios ekonomikos laikotarpiu vienas svarbiausių uždavinių Lietuvai yra išvystyti pilnai funkcionuojantį smulkaus ir vidutinio verslo sektorių. Pagrindinis straipsnio tikslas - aptarti antreprenerystės proceso sąsajas su smulkiu verslu, įvardinti jo reikšmę pereinamosios ekonomikos šalyse bei atskleisti galimas smulkių įmonių vystymosi kryptis. Antreprenerystė labai svarbi visuomenių pereinamaisiais laikotarpiais: iš tradicinio į modernų, iš modernaus į post modernų, iš planinės ekonomikos į laisvos rinkos ekonomiką. Lietuvai svarbu skatinti smulkaus verslo įmones, nes jos yra viena iš esminių rinkos santykiais pagrįstos ekonomikos komponenčių, turinti lemiamą poveikį bendram ekonomikos augimui ir socialiniam stabilumui. Antreprenerystė ir smulkus verslas glaudžiai tarpusavyje siejami nuo tada, kai pradėtas išsamiau tyrinėti smulkusis verslas. Antreprenerystės procesą skatina tokie tarpusavyje sąveikaujantys veiksniai kaip antrepreneris, antreprenerystė ir kultūra. Lietuvių terminologijoje dažnai „verslininkas“ sutapatinamas su „antrepreneriu“, o „verslininkystė“ su „antrepreneryste“. Atsižvelgiant į antreprenerystės reiškinio sudėtingumą galime teigti, kad lietuviški terminai neatskleidžia visų prasmių, kurias talpina „antreprenerio“ ar „antreprenerystės“ sąvokos, tad juos reikėtų vartoti atskirai. Tam, kad smulkus verslas sugebėtų reaguoti į laikmečio iššūkius, svarbu, kad įmonės taptų antrepreneriškomis, t.y. inovatyvios, proaktyvios, toleruojančios pokyčius ir linkusios rizikuoti, besimokančios, sugebančios spręsti problemines situacijas, puoselėjančios komandinio ir grupinio darbo kultūrą.

ENThe aim of this article - to analyze entrepreneurship process and its connection with small and medium seized enterprises (SMEs). One of the main challenges for Lithuania as country in transition is to develop small and medium- seized enterprises. It is important because the flexibility and entrepreneurial incentives of a private SME sector will enable to compete and contribute to wealth creation. There has been developing research interest in the link between entrepreneurship and small business since the start of the 1980s. Entrepreneurship is very important during transition periods: from traditional to modern, from planned economy to free market economy. Entrepreneurship is seen as a tool solving dilemmas and implementing new innovative methods of behaviour. At the beginning of the article is represented definitions of entrepreneur and entrepreneurship and historical development of these concepts. There is no standard and universally accepted definition. All economic schools made their input forming this concept. Summarizing all theoretical background, entrepreneur can be identified - a person who assumes the risk associated with uncertainty; an innovator; a decision maker; a leader; the owner of an enterprise. Then is presented concept of enterprising culture. The entrepreneurial process is an interaction of a complex, multidimensional and dynamic set of factors and circumstances.Main are: entrepreneur, entrepreneurship and culture. As one of the results is creation of firm. Small business faces lots of challenges. Not all small business can be regarded as being entrepreneurial. In order to respond effectively, firms must have competences, which make them entrepreneurial organizations. In recent years concept of enterprising organization has developed rapidly, becoming one of the key theme of modern organization. It's a new phenomenon, requiring different points of view and ways of thinking and one of the reasons why it is rejected by conservative owners of firms. J. Schumpeter entrepreneurship describe as economic process of "creative destruction". Enterprising venture could be described by such characteristics as being: innovative, proactive, prepare to take risk, close to market, flexible, visionary. These features of enterprising organization are developing gradually, because there is a need to change many of existing systems and attitudes. Having in mind context of contemporary business it‘s a necessity for small business to become enterprising. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17053
Updated:
2018-12-17 12:02:53
Metrics:
Views: 29    Downloads: 14
Export: