Small and medium-sized business competitiveness in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Small and medium-sized business competitiveness in Lithuania
Alternative Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumas Lietuvoje
In the Journal:
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Konkurencija / Competition; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių veiksnių, siekiant spartaus ekonominio augimo, yra darnios verslininkystės plėtra Lietuvoje naudojant visus nacionalinius išteklius. Globalizacijos sąlygomis neįmanoma būti konkurencingais visose srityse. Būtina atrasti veiklos sritis nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje, išnaudoti turimus Lietuvos ūkio darnios plėtros pranašumus. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) aplinką ir pasiūlyti priemones jos gerinimui. Tyrimų metu nustatyta, kad Lietuvos SVV įmonių konkurencingumas priklauso nuo konkrečių veiksnių: įmonių gebėjimo kurti ir įsisavinti naujas technologijas, vystyti inovacinę veiklą, komplektuoti kvalifikuotą personalą, racionaliai naudoti materialinius ir finansinius išteklius bei kt., kurie daro įtaką veiklos optimizavimui ir plėtojimui. 2008 m. atlikti tyrimai leido įvertinti pagrindines SVV įmonių konkurencingumo sąlygas Lietuvos ūkio ir rinkos aplinkoje, atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip eksporto skatinimas, vartotojų perkamoji galia, verslo infrastruktūra, finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji ištekliai, mokesčių administravimas, teisinė, ekonominė, politinė ir kultūrinė aplinka. Verslo aplinka analizuota pagal darbuotojų kvalifikacijos lygį, finansavimo šaltinių poreikį, investavimo šaltinių prieinamumą, vadovavimo problemas, gebėjimą patekti į naujas rinkas, konkurenciją su šešėliniu verslu ir tarp legalių verslininkų, informacijos stoką, reketą, biurokratinius barjerus, klientų atsiskaitymą, korupciją ir verslo reguliavimo sąlygos. Gauti tyrimų rezultatai visiškai nepalankūs SVV įmonių steigimuisi ir veiklos efektyvumui didinti.Reikšminiai žodžiai: Rinka; įmonė; Smulkus ir vidutinis verslas; Konkurencingumas; Market; Enterprise; Small and medium business (SME); Competitiveness; Mažo ir vidutinio dydžio verslas; Konkurencija; Sąlygos; Valstybė; Aplinka; Small and medium business (SME); Conditions; State; Environment; Enterprises; Rinka.; Market.

ENThe work gives analysis of the competitive environment of small and medium business (SMB) in Lithuania and of SMEs competitiveness. The work specifies a modem conception of competitiveness and gives a survey of the theories and levels of competitiveness. Porter's business competitiveness measurement index is given. SMB competitive conditions are specified. The last part provides the results and conclusions of SMB competitiveness research performed. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21842
Updated:
2018-12-17 12:29:40
Metrics:
Views: 37    Downloads: 15
Export: