Moterų ir vyrų darbo užmokestis: situacija ir tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų ir vyrų darbo užmokestis: situacija ir tendencijos
Alternative Title:
Pay of women and men: situation and tendencies
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2016, t. 15, Nr. 3, p. 407-424
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moterys ir vyrai; Lyčių lygybė; Darbo užmokestis; Vienodas užmokestis; Lyčių darbo užmokesčio atotrūkis; Women and men; Gender equality; Pay; Equal pay; Gender pay gap.
Keywords:
LT
Darbo užmokestis; Lyčių darbo užmokesčio atotrūkis; Lyčių lygybė; Moterys / Women; Vienodas užmokestis; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Equal pay; Gender equality; Gender pay gap; Pay.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje per lyčių lygybės prizmę pristatoma moterų ir vyrų darbo užmokesčio situacija ir tendencijos Lietuvoje. Jame analizuojami moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai, jų priežastys, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galima sumažinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkį. Straipsnyje konstatuojama, kad praktiškai visuose sektoriuose ir visose ekonominės veiklos srityse moterys uždirba mažiau nei vyrai. Ryškiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis išlieka privačiame sektoriuje, taip pat finansų ir draudimo, informacijos ir ryšių srityse. Lyčių segregacija darbo rinkoje, lyčių stereotipai, moterų kompetencijos nuvertinimas, žmogiškųjų išteklių valdymo organizacijose trūkumai yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumus. Todėl juos sumažinti būtų galima šviečiant ir mokant visuomenę, skatinant moterų verslumą, tobulinant teisinę bazę, didinant darbdavių sąmoningumą ir keičiant jų požiūrį į darbuotojus. [Iš leidinio]

ENThe paper presents situation and tendencies of women’s and men’s pay through the prism of gender equality in Lithuania. It analyzes the gender pay gap, its causes and provides recommendations on how to reduce the gender pay gap. The statistical analysis of the data revealed that women earn less than men in almost all sectors and all fields of economic activity. The most salient gender pay gap remains in the private sector as well as finance and insurance, information and communications, i. e. there, where men compose the largest part of employees and where is required high qualification. Gender segregation in the labour market, the gender stereotypes, the weaknesses of organization’s human resources management, underestimation of women’s competence and the absence of ability to combine family and work are ones of the most essential reasons of gender pay gap. In order to solve the gender pay gap problem, it is necessary to educate and train the public, to promote women’s entrepreneurship, to improve the legal framework, to create conditions for women and men to combine work and family, to raise employers’ awareness and change their attitude towards employees. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.15.3.16614
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62951
Updated:
2018-12-17 14:08:31
Metrics:
Views: 44    Downloads: 19
Export: