Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų Lietuvoje vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų Lietuvoje vertinimas
Alternative Title:
Assessment of differences in male and female earnings in Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo rinka; Darbo užmokestis; Diskriminacija; Lietuvos darbo rinka; Lyčių darbo užmokesčio skirtumai; Lyčių lygybė; Discrimination; Discrimination, Lithuanian labour market; Earning; Gender equality; Gender pay gap; Lithuanian labour market.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo užmokestis; Diskriminacija / Discrimination; Lyčių darbo užmokesčio skirtumai; Lyčių lygybė; Lietuvos darbo rinka.
EN
Discrimination, Lithuanian labour market; Earning; Gender equality; Gender pay gap; Lithuanian labour market.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, atlikus mokslinių publikacijų, nagrinėjančių vyrų ir moterų nelygybės darbo rinkoje problematikos klausimus, išryškinti pagrindiniai veiksniai, darantys itaką lyčių darbo užmokesčio skirtumams: šalies darbo rinkos ypatumai, kaip atskiru lyčių dominavimas skirtingose ekonominėse veiklose ar profesijose, taip pat skirtingos vyrų ir moterų karjeros ir šeimos planavimo galimybės, nevienodas požiūris į darbą ir karjeros siekimą. Remiantis teorinėmis nuostatomis, atliktos anketinės apklausos ir Lietuvos darbo rinkos statistinių duomenų analizės rezultatais, pateiktas vyrų ir moterų darbo užmokesčio nelygumų Lietuvoje vertinimas. Atliktos informacijos ir ryšių bei apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų darbuotojų apklausos rezultatai parodė ryškią vyrų ir moterų darbo užmokesčio diferenciaciją Lietuvos darbo rinkoje. Siekiant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio Lietuvos darbo rinkoje mažėjimo, pirmiausia būtina įmonėms, ypač veikiančioms ekonominėse veiklose, kuriose vidutinis darbuotojų darbo užmokestis yra vienas mažiausių, tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymo ir darbo apmokėjimo sistemas, atsižvelgiant į skirtingų lyčių darbuotojų interesus, susijusius su darbuotojus tenkinančiu materialiu ir nematerialiu darbo užmokesčiu, santykiais su vadovais ir kolegomis, palankia darbo aplinka, šeimos ir karjeros derinimu, taip pat viršvalandinio darbo galimybėmis.

ENHaving performed the analysis of scientific publications on the issues of inequality of women and men in the labour market, the paper points out the key factors that influence wage differences: the peculiarities of the country’s labour market such as domination of individual sexes in different economic activities or professions, different career and family planning possibilities for women and men, different attitude towards work and career. Based on theoretical provisions and the results of the questionnaire survey and the analysis of the statistical data of the Lithuanian labour market, the paper presents the evaluation of inequality in wages of women and men in Lithuania. The results of the conducted survey of employees of information and communication as well as accommodation and catering services showed a sharp differentiation of wages of women and men in the Lithuanian labour market. Seeking to reduce the gap between women’s and men’s wages in the Lithuanian labour market, companies, particularly those engaged in economic activities where the average wage is among smallest, should primarily improve the systems of human resources management and remuneration with regard to the interests of employees of different sexes related to the tangible and intangible remuneration that satisfies employees, their relations with managers and colleagues, favourable working environment, reconciliation of family and career as well as possibilities of overtime work.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44232
Updated:
2020-08-07 20:56:52
Metrics:
Views: 36    Downloads: 19
Export: