Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio ir socialinio funkcionavimo sunkumus lemiantys veiksniai : asmenybės savybių ir gyvenimo globos namuose ypatumų sąveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio ir socialinio funkcionavimo sunkumus lemiantys veiksniai: asmenybės savybių ir gyvenimo globos namuose ypatumų sąveika
Alternative Title:
Factors influencing psychosocial difficulties of adolescents living in foster care: interaction between personality traits and foster home characteristics
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2008, Nr. 2 (19), p. 31-44
Keywords:
LT
Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinis-socialinis funkcionavimas; Asmenybės savybės; Gyvenimo vaikų globos namuose ypatumai.
EN
Psychosocial functioning of adolescents living in foster care; Personality traits; Foster home characteristics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomu tyrimu siekta nustatyti, kaip tam tikrų gyvenimo globos namuose ypatumų bei globojamų paauglių asmenybės savybių sąveika siejasi su globojamų paauglių psichologinio-socialinio funkcionavimo sunkumais. Remiantis literatūros apžvalga, šiame tyrime analizuojami tokie gyvenimo globos namuose ypatumai: globėjų buvimas; taisyklių vaikų globos namuose buvimas; nustatytų taisyklių laikymasis; saugumo vaikų globos namuose užtikrinimas; pozityvaus požiūrio bendraujant su paaugliais buvimas. Tyrime dalyvavo 228 paaugliai (12-18 m. amžiaus) iš 7 vaikų globos namų, iš jų 121 berniukas ir 107 mergaitės. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad labiau išreikšti vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio-socialinio funkcionavimo sunkumai yra susiję su tam tikrų asmenybės savybių ir gyvenimo globos namuose ypatumų tarpusavio sąveika. Esant labiau išreikštoms nepalankioms asmenybės savybėms, gyvenimo globos namuose ypatumai išlieka svarbūs veiksniai, lemiantys paauglių psichologinį-socialinį funkcionavimą. Taisyklių nesilaikymas ir saugumo stoka atspindi struktūros ir organizuotumo globos namuose trūkumą, o tai gali destabilizuoti paauglių vidinį pasaulį ir pasireikšti elgesio sunkumais. Atlikta analizė leidžia teigti, kad geresnio funkcionavimo galima tikėtis, jei globos namuose imamasi priemonių (taisyklių buvimas ir laikymasis, saugumo užtikrinimas), užtikrinančių struktūruotą ir saugią aplinką, bendraudami su globotiniais globos namų specialistai vadovaujasi pozityviu požiūriu, sudaromos sąlygos paaugliams turėti globėjus už globos namų. Tokie rezultatai rodo, kad ankstyvasis neigiamas patyrimas neužkerta galimybių siekti geresnio globojamų paauglių prisitaikymo.

ENThe research presented in the article was aimed at determining the relation between some features of life in foster homes and personal characteristics of the teenagers living there, and difficulties in psycho-social functioning of the teenagers living at foster homes. On the basis of literature review, the research analyses the following features of life in foster homes: presence of foster-parents, observance of certain rules, security at foster homes, and positive attitude in communicating with the teenagers. 228 teenagers (12-18 yrs. of age) from 7 foster homes participated in the research (121 boys and 107 girls). The results of the research revealed that more significantly expressed difficulties in psycho-social functioning are related to the interrelation of some features of life in foster homes and personal characteristics of the teenagers living there. When unfavorable characteristics are more expressed, the specific features of life in foster homes remain important factors determining psycho-social functioning of the teenagers. Failure to comply with the rules and the lack of security reflects the lack of structure and organization in the foster homes, which may destabilize the inner world of teens and cause behavioral problems. The analysis performed allow stating that better functioning could be achieved through certain means taken by the foster home (presence and observance of certain rules, security) to ensure structured and safe environment. When communicating with the teenagers, the specialists in the foster homes show positive attitude and create possibilities for them to have foster-parents outside the foster home. Such results show that the early negative experience does not prevent from possibilities to seek for better adaptation of teenagers from foster homes.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16445
Updated:
2018-12-17 12:15:07
Metrics:
Views: 61    Downloads: 34
Export: