Vaikų elgsenos koregavimas žaidimo terapija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų elgsenos koregavimas žaidimo terapija: disertacija
Alternative Title:
Correction of Child Behaviour Through Game Therapy
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
104 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 1999. Bibliografija.
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŽaidimo terapija – pasaulyje pripažintas ir plačiai taikomas 2–12 metų amžiaus vaikų psichokorekcinis metodas. Tai dinamiška vaiko ir ugdytojo tarpusavio santykių sistema, kai žaidimo aplinkoje vaikui kuriamas saugus ryšys su aplinka bei sudaromos palankios sąlygos išreikšti savo jausmus, emocijas, mintis, potyrius. Lietuvoje žaidimo terapija kaip psichokorekcinės intervencijos mokykloje priemonė – beveik netyrinėta pedagoginė sritis. Šioje mokslinėje studijoje išryškinamas Lietuvos ugdymo įstaigų poreikis diegti ir plačiau taikyti vaikų psichinės sveikatos palaikymo sistemą ir metodus mokyklose. Pagrindinė tyrinėta pedagoginė problema – ryšys tarp vaikų elgsenos sutrikimų ir parengties saviugdai. Disertacijoje aprašyto empirinio tyrimo tikslas – atskleisti optimalias sąlygas vaikų sutrikusios elgsenos koregavimui žaidimo grupėje. Pagrindinė tyrimo hipotezė, kad sutrikusi mokinių elgsena susijusi su vaikų žema saviverte ir neigiamu požiūriu į save, pasitvirtino. Žaidimo terapija suteikia galimybę asmenybei sau palankiu būdu įveikti raidos krizes ir optimaliai įsijungti į ugdymo procesą. Disertacijoje aprašytas pirmasis Lietuvoje atliktas tyrimas, skirtas žaidimo koreguojamajai funkcijai aptarti. Didžiausias praktinis Dž.Dvariono pedagoginis indėlis – sukurta originali pradinių klasių mokinių elgsenos sutrikimų koregavimo technologija, grindžiama pozityvaus požiūrio į save ir didesnio pasitenkinimo savąja veikla skatinimu. [Iš leidinio]

ENGame therapy is a world-known and widely used psychocorrective method for 2-12 y.o. children. It is a dynamic system of child-educator relationships, when inside a game a child is provided with save environment and conditions to express feelings, emotions, thoughts, and experiences. In Lithuania, game therapy as a psychocorrective intervention method for schools is a rather undiscovered area of pedagogy. This scientific study underlines the need of Lithuanian education institutions to implement and wider use child mental health protection system and methods. The key issue of the study was the relationship between child behaviour disorders and readiness for self-education. The thesis provides the empiric objective of the study, i.e. to reveal the most advantageous conditions for resolving child behaviour disorders in a playgroup. The key study hypothesis—i.e. that disturbed behaviour of children is related to low self-esteem and negative perception of oneself—was proved correct. Game therapy provides a possibility for a personality to overcome developmental crisis in the most advantageous way and to get involved into the process of education. The thesis describes the first study in Lithuania, which was aimed at discussing the corrective function of a game. The greatest practical input is achieved by Dvarionas as a unique behaviour correction technique for primary schoolchildren was designed on the basis of positive perception of oneself and promotion of greater satisfaction in one’s activity.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11540
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 118
Export: