Stock returns and the macroeconomic environment : the case of the Vilnius Stock Exchange

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Stock returns and the macroeconomic environment: the case of the Vilnius Stock Exchange
Alternative Title:
Akcijų grąža ir makroekonominė aplinka: Vilniaus vertybinių popierių biržos atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2008, vol. 7, no. 2 (14), suppl. B, p. 115-129
Keywords:
LT
Akcijos grąža; Akcijų indeksai; Faktorius; Makroekonominis faktorius; Vertybinių popierių birža.
EN
Lithuania; Macroeconomic factors; Shares indexes; Stock market; Stock returns.
Summary / Abstract:

LTVertybinių popierių rinkos išsivystymo ryšys su šalies ekonominiu vystymusi yra abipusis: kartu su gerėjančia ekonomine padėtimi, vertybinių popierių rinka tampa aktyvesnė. Be to, tuo metu, kai vertybinių popierių rinka vystosi, šalies ekonominis vystymasis greitėja. Be to, nuo finansų rinkos mes galime teisti šalies ekonominę sąlygą. Priešingai, akcijų kursų didėjimas yra galimas ekonominio vystymosi įrodymas. Kadangi akcijų kursų pakeitimai atspindi kintamą ekonominę padėtį, svarbu nustatyti ir įvertinti sąsają tarp saugumo kainos ir šalies pirminių makroekonominių faktorių. Tirdama šią priklausomybę, iki šiol didžiausia vertybinių popierių rinka gavo didžiausią dėmesį: JAV, Didžioji Britanija, Japonija, Italija ir taip toliau. augančiose vertybinių popierių biržose, kaip lietuvių kalba vienas, tokie tyrinėjimai yra nepakankami. Tyrinėjimo trūkumas nusprendžia, kad nėra tiktai svarbu įvertinti egzistuojantį ryšį tarp atskirų makroekonominių indeksų ir akcijų kursų per kažkokį periodą, bet taip pat ir stabilumo ryšio dėl laiko ir keičiantis ekonomikos rodiklius.Šio straipsnio tikslas yra – kad nustatytų ir įvertintų ryšį tarp Lietuvos įmonių akcijos normų ir ekonomikos rodiklių, ir tuo pačiu papildytų jau egzistuojančius tyrinėjimus apie saugumo kainų priklausomybę nuo makroekonominių faktorių. Tai buvo pažymėta, kad yra stiprios tiesioginės priklausomybės tarp OMVX ir tikro bendrojo vidaus produkto, M2 pinigų kiekio ir litas valiutos kurso išmintinga doleriu, vidutinė priklausomybė nuo kainų indekso statybos; stiprus atvirkštinis ryšys tarp bedarbystės lygio ir, vidutinė jėga neigiamas ryšys su vidutinės trukmės vyriausybės vertybinių popierių derliumi. Paskutinė išvada yra tokia, kad, per apgalvotą periodą, dauguma Lietuvos makroekonominiai faktoriai siejo tarpusavyje su akcijų gana stipriomis kainomis, ir galima nuspėti to padarinio kryptį. [Iš leidinio]

ENPaper investigates the relationship between domestic macroeconomic variables and surplus returns of stocks in Lithuanian stock market. How macroeconomic factors influence dynamics of stock index, were studied by using correlation – regressive analysis method. Dependence between share rates and macroeconomic indexes is analyzed globally both by academics and practicians. When investigating this dependence, up to now the biggest securities markets – USA, Great Britain, Japan, and Italy and so on, received the greatest attention. In growing stock markets, like Lithuanian one, such researches are insufficient. Lack of research determines that it is not only important to estimate existing relation between separate macroeconomic indexes and stock prices in definite period, but also the stability of the relation relatively to time and changing economic indicators. The aim of this article is – to determine and to evaluate the relation between Lithuanian enterprises' stock rates and economic indicators, and herewith to develop already existing researches about securities prices dependence on macroeconomic factors.The research findings disclosed, that during the considered period most of Lithuania's macroeconomic factors were correlating with shares' prices fairly strong, and it is possible to forecast the direction of these effects. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36911
Updated:
2019-02-04 16:14:52
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: