The Structure of the model of self-employment factors in the country with transition economy: Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Structure of the model of self-employment factors in the country with transition economy: Lithuanian case
Alternative Title:
Savarankiško užimtumo veiksnių modelio struktūra pereinamosios ekonomikos šalyje: Lietuvos atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2013, vol. 12, no. 2 (29), p. 184-195
Keywords:
LT
Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas savarankiškam užimtumui, kaip bedarbystės ir emigracijos mastų mažinimo priemonei, galinčiai teigiamai paveikti pereinamosios ekonomikos šalies (PEŠ) konkurencingumo augimą. Straipsnio tikslas - sudaryti savarankiško užimtumo veiksnių modelį PEŠ, integruojantį savarankiško užimtumo mikroaplinkos ir makroaplinkos veiksnius ir įvertinantį jų poveikį savarankiško užimtumo pradžiai ir trukmei. Gauti šie rezultatai: 1) nustatyta, jog egzistuojantys savarankiško užimtumo veiksnių modeliai neapima visų veiksnių grupių, didžiausias dėmesys skiriamas savarankiško užimtumo pradžiai, tačiau mažai gilinamasi į savarankiško užimtumo trukmę lemiančius veiksnius; 2) sukurtas originalus savarankiško užimtumo veiksnių modelis PEŠ, apimantis: savarankiško užimtumo pradžios ir trukmės etapus; pagrindines veiksnių, lemiančių savarankiško užimtumo lygį, grupes mikroaplinkos ir makroaplinkos lygmenyse, pabrėžiant verslo aplinkos specifiką; kiekvienos savarankiško užimtumo veiksnių grupės poveikį atskiriems savarankiško užimtumo etapams; ekonominį rezultatą, kurį veikia esamas savarankiško užimtumo lygis; 3) ekspertinio vertinimo metodu nustatyta, jog viena iš pagrindinių savarankiško užimtumo didėjimo kliūčių Lietuvoje - verslo aplinkos specifika, būdinga PEŠ. Ekspertinio vertinimo rezultatai atskleidė, kad savarankiškai dirbančius asmenis tapti darbdaviais neskatina per aukšti mokesčiai įdarbinus kitą asmenį ir papildomi mokesčiai, įsteigus įmonę (vidurkis 4,95), nepalanki ekonominė situacija šalyje (3,87), užsakovų nemokumas (3,43). Nustatyta, kad svarbiausios priemonės, kurios skatintų savarankiško užimtumo lygio ir darbdavių skaičiaus Lietuvoje augimą, yra mokestinės lengvatos pradėjusiam savo verslą asmeniui ir darbo jėgos apmokestinimo mažinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Modelis; Pereinamosios ekonomikos šalis; Savarankiškas užimtumas; Savarankiško užimtumo modelis; Savarankiško užimtumo pradžia ir trukmė; Savarankiško užimtumo trukmė; Savarankiško užimtumo veiksniai; Veiksniai; Factors; Model; Self-employment; Self-employment duration; Self-employment start-up and duration; The factors of self-employment; The model of self-employment; Transition economy.

ENThe aim of the article is to establish the model of self-employment factors in the country with transition economy to integrate micro-environmental and macro-environmental factors of self-employment and evaluate the impact of these factors on self- employment start-up and duration. It enables to find that complex establishment of self-employment factors and the impact of these factors on different self-employment stages (start-up and duration), applying objective self-employment promotion measures, can have a positive effect on the level of self-employment. The analysis has revealed that available models of self-employment factors are not comprehensive, i.e. they do not include all self-employment factor groups and self-employment process stages. The second part of the article is aimed to present an original model of self-employment factors. With reference to the model, the measures of self-employment promotion to be applied by different institutions - labour centres, business associations, educational, training and other institutions can be proposed. Successful application of the model in self-employed person’s activity can help to achieve high economic result which would be favourable for both, economics of the country and the person himself. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82579
Updated:
2020-12-28 18:16:56
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: