Lithuania : CSR on a wish list

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuania: CSR on a wish list
Keywords:
LT
Industrinė sistema; Korporatyvinė socialinė atsakomybė; Nacionalinė verslo sistema; Nevyriausybinės organizacijos; Profesinės sąjungos; Profsąjungos; Socialiai atsakingos organizacijos; Socialinė įmonių atsakomybė.
EN
CSR; Corporate social responsibility; Industrial relations system; Lithuania; NGO, socially responsiblle enterprices; National business system; Trade unions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama korporacinė socialinė atsakomybė ir Lietuvos profesinių sąjungų veikla. Darbe analizuojama darbo santykių sistema ir profesinių sąjungų silpnumo požymiai, jų ryšys su politiniais, ekonominiai, socialiniai ir kultūriniais kontekstais. Korporacinė socialinė atsakomybė yra gana naujas reiškinys Lietuvoje, kurio raidą paskatino užsienio įmonių veikla. Profesinės sąjungos per mažai įsitraukia į korporacijų socialinės atsakomybės programas. Negatyvus darbdavių ir platesnės visuomenės požiūris į sąjungas išlieka iš sovietinės praeities, kai jos įgijo neveiksmingos pseudoreprezentacinės organizacijos reputaciją. Toks požiūris trukdo profsąjungoms gauti platesnę paramą veiklai. Todėl sąjungos šiuo metu kovoja dėl savo balso ir įtakos, kai priimami darbuotojams ir bendruomenėms svarbūs sprendimai. Dėl to kartais nukenčia verslo interesai, numatantys ilgalaikę verslo perspektyvą. Šiuo metu profesinės sąjungos stiprina savo galias įvairiuose pramonės, medicinos ir švietimo sektoriuose. Sąjungų įtaką gali padidinti jų atstovų dalyvavimas įvairių organizacijų valdybose, atsakingose už verslo apdovanojimus, taip pat įsitraukimas į sertifikavimo procesus. Taip pat bendradarbiaujant su užsienio profesinėmis sąjungomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, verslo asociacijomis bei dalyvaujant Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose. Sąjungos turėtų prisiimti ne tik stebėtojo, bet ir aktyvaus veikėjo vaidmenį, skatinant verslo inovacijas ir vidaus darbo rinkos plėtrą.

ENThe article examines corporate social responsibility and the activities of Lithuanian trade unions. The paper analyses the system of work relations and signs of weakness in trade unions, their relationship with political, economic, social and cultural contexts. Corporate social responsibility is a rather new phenomenon in Lithuania, its development was induced by the actions of foreign companies. Trade unions are not involved enough in programs for corporate social responsibility. Negative approach of employers and the wider society towards unions remains from the Soviet past when they have gained a reputation of an inefficient pseudo-representation organization. Such an approach prevents trade unions from getting a bigger support for their activities. Therefore, unions are currently fighting for their voice and influence when important employee or community related questions are being solved. Business interests, which foresee long-term business perspectives, sometimes suffer from that. Now trade unions strengthen their powers in various industrial, medical and education sectors. The power of unions can be increased through the participation of their representatives in various organizations responsible for business awards, as well as through involvement in the certification process. That can also be achieved by cooperating with foreign trade unions, non-governmental organizations, business associations and with the participation in European Union funded projects. Unions should not only take the role of a watcher but also of an active participant by encouraging innovation and development of internal work market.

ISBN:
9780415856812
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58077
Updated:
2018-07-09 09:05:47
Metrics:
Views: 3
Export: