Female small and medium-sized enterprise ownership in Lithuania : a comparison

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Female small and medium-sized enterprise ownership in Lithuania: a comparison
Authors:
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2003, vol. 34, no. 3, p. 332-353
Keywords:
LT
Lietuva; Moterys savininkės; Moterų verslas; Pereinamosios ekonomikos šalys; Pereinamosios šalys; SVV savininkai; Smulkus ir vidutinis verslas (SVV); Į rinką orientuota ekonomika.
EN
Female business; Female owners; Lithuania; Market-oriented economy; SME owners; Small and medium-sized enterprise (SME); Transition countries.
Summary / Abstract:

LTPerėjimas į rinkos ekonomiką įnešė didžiulius pokyčius į vyrų ir moterų, gyvenančių pereinamosios ekonomikos šalyse, gyvenimą. Dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje vis didesnę svarbą įgavo smulkių ir vidutinių įmonių (SVĮ) vystymasis. Tarp jų didėja moterų savininkių skaičius. Straipsnio tikslas yra palyginti moterų, turinčių smulkų arba vidutinį verslą charakteristikas išsivysčiusiose Vakarų šalyse ir pereinamosios ekonomikos šalyse. Tyrimo rezultatai parodė, kad bendru atveju SVĮ savininkės yra labiau panašios, nei skirtingos, nepriklausomai nuo šalies konteksto. Atitinka moterų asmeninės savybės, verslo charakteristikos ir verslo motyvacija. Pagrindiniai nustatyti skirtumai buvo susiję su ankstesne darbo patirtimi ir išsilavinimo lygiu. Panašu, kad tai įtakojo buvusios Sovietų planinės ekonomikos lengvatos, leidusios įgyti geresnį išsilavinimą ir sudariusios geresnes galimybes darbui. Vis dar neatsakyta į klausimą, kas įtakoja skirtumus tarp moterų SVĮ savininkių išsivysčiusiose Vakarų šalyse ir pereinamosios ekonomikos šalyse. Duomenų palyginimas rodo skirtumus ne tik tarp moterų SVĮ savininkių išsivysčiusiose Vakarų šalyse ir pereinamosios ekonomikos šalyse, bet pačiose pereinamosios ekonomikos šalyse. Šie skirtumai gali būti sąlygoti skirtingų ekonominių veiksnių, tokių kaip skirtingos pereinamojo proceso ir ekonomikos stadijos, bet tai pat gali būti susiję su kultūriniais faktoriais.

ENThe transition to a market-oriented economy has brought tremendous changes to the lives of men and women living in transition countries. What has its influence been on the development of female small and medium-sized enterprise (SME) owners? This paper explores the similarities and differences between female SME owners in advanced western countries (OECD countries) and transition countries (Hungary, Slovenia, Poland) with a specific focus on Lithuania. Recent data collected by the author provides new and detailed information on Lithuanian male and female SME owners. In general, the results show that female SME owners are similar in terms of personal characteristics, business characteristics, and business motivations regardless of context. However, there are also some differences amongst female SME owners especially in terms of prior business and work experience between some transition countries and OECD countries. Finally, the implications of these results and suggestions for future research are discussed. [text from author]

ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29981
Updated:
2020-07-21 19:06:12
Metrics:
Views: 55
Export: