Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pabaigoje - XX a. pirmoje pusėje: disertacija
Alternative Title:
Lithuanian Women Movement in the End of the 19th and the First Half of the 20th Centuries
Publication Data:
Vilnius, 2004.
Pages:
181, 22 lap
Notes:
Disert. ginama eksternu. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2004. Bibliografija.
Keywords:
LT
19 amžius; 20 amžius; Baltarusija (Belarus); Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Politinės teisės / Political rights.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian women movement in the end of the XIX and the first part of the XX centuries Vilnius, 2004 60 p
Summary / Abstract:

LTNaudojant lyginamąjį, analizės istorijos metodus, monografijoje apžvelgtos moterų judėjimų ištakos ir raida aplinkiniuose kraštuose (Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Rusijoje ir Baltarusijoje). Tai leido nustatyti bendraeuropinius ir tuo pat metu išskirti lokalius lietuvių moterų judėjimo bruožus. Darbe lietuvių moterų judėjimas suskirstytas į keturis etapus: 1) ankstyvasis judėjimas (XIX a. antroji pusė–1905 m.); 2) moterų įpilietinimo (1905–1919 metai); 3) moterų politinių teisių realizavimo bei 4) moterų politinių teisių apribojimo etapai. Monografijoje išsiskiriamos lietuvių moterų judėjimo ideologinės srovės, aptariama jų tarpusavio bendradarbiavimo ir konkuravimo problema. Dar viena problema – politinių teisių suteikimas moterims. Pasiremiant archyviniais šaltiniais, darbe įrodyta, kad politinės teisės lietuvėms buvo suteiktos dviem etapais: dalinės – 1918 m. gruodžio mėn. kai galėjo būti renkamos tik į savivaldą, o visiškos 1919 m. lapkričio mėn. Išlikusi epistoliarinė medžiaga liudija, kad praktikoje realizuoti politines teises moterims sekėsi kur kas sunkiau. Tam įtakos turėjo konservatyvus visuomenės požiūris bei politinių partijų sukurta rinkimų į seimus ir savivaldybių tarybas sistema. Dažnai rinkimų kampanijose kandidatų sąrašuose moterys buvo įrašomos antrajame dešimtuke. Tai vaizdžiai iliustruoja parengtos rinkimų kampanijų diagramos. [Iš leidinio]

ENThe comparative and analytical methods used in the monograph review the beginning and development of women’s movement in surrounding countries (Poland, Latvia, Estonia, Finland, Russia, and Belarus). This allowed defining common European and local attributes of women’s movement in Lithuania. The article divided the movement of Lithuanian women into four stages: 1) early movement (the second half of the 19th century–1905); 2) citizenship of women (1905–1919); 3) realization of women’s political rights, and 4) limitation of women’s political rights. The monograph describes ideological streams of Lithuanian women’s movement, discusses their collaboration, and competition dilemma. Yet another issue—awarding of political rights to women. On the basis of archive sources the article proves that political rights were awarded to Lithuanian women in two stages: partial—permitting being elected to municipal institutions—in December 1918, and full in November 1919. The remaining epistolary materials witness that realization of women’s rights in practice was much more complicated. This was impacted by the conservative attitude of the society as well as system for election to the parliament and municipal councils created by political parties. Frequently women were listed in the second decade of electoral lists of candidates. It is visually illustrated by prepared electoral campaign diagrams.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10124
Updated:
2022-02-07 20:09:37
Metrics:
Views: 59
Export: