Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai : epochos įtaka kostiumo interpretacijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai: epochos įtaka kostiumo interpretacijai
Alternative Title:
Two portrayals of Vytautaite: the influence of a period on the Interpretation of costume
In the Journal:
Lietuvos pilys. 2008, 3 (2007), p. 132-142
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aprangos stilistika; Europos kostiumo istorija; Kostiomo istorija; Kostiumo interpretacija; Portretai; Sofija Vytautaitė, 1371-1453 (Софья Витовтовна); Sofija Vytautaitė, 1371-1453 (Софья Витовтовна); Clothing style; European costume history; History of Costume; Interpretation of Costume; Portraits; Portrayals of Sofija Vytautaitė; Sofija Vytautaite; Sofija Vytautaitė.
Keywords:
LT
Aprangos stilistika; Europos kostiumo istorija; Kostiomo istorija; Kostiumo interpretacija; Portretai; Sofija Vytautaitė, 1371-1453.
EN
Clothing style; European costume history; History of Costume; Interpretation of Costume; Portrayals of Sofija Vytautaitė; Portraits; Sofija Vytautaite; Sofija Vytautaitė.
Summary / Abstract:

LTAnastazija Sofija Vytautaitė (g. apie 1371 m.), buvo Vytauto Didžiojo ir jo antrosios žmonos kunigaikštytės Onos duktė. Deja, jos atvaizdų nėra gausu, išliko du portretai. Pirmasis – autentiškas dvigubas portretas, vaizduojantis ją ir jos sutuoktinį Vasilijų I Dmitrijevičių, XV a. pirmajame trečdalyje išsiuvinėtas ant stačiatikių liturginio drabužio – Didžiojo sakoso. Visafigūris portretas sudaro tik nedidelę grupelę sudėtingoje aptariamo drabužio ikonografinėje programoje. Siuvinėtuose portretuose juntamas ritminis, visiškai plokščias ir siluetinis vaizdavimo metodas. Valdovų pora sustingusi reprezentacinėmis frontaliomis pozomis, judesiai nenatūralūs. Didingumo Sofijos Vytautaitės išvaizdai suteikia jos vientisas, ilgas kostiumas, išsiskiriantis apdarų kiekiu ir kokybe, jis artimas bizantiškai stolai. Viršutinis, ir apatinis apdarai iš raštuoto brokato, o tai liudija stulbinamą prabangą ir ypatingas kunigaikštienės privilegijas, suteikiančias galimybę naudotis brangiausiais to meto šilkais. Kitas, grafinis visafigūris Sofijos Vytautaitės portretas, sukurtas XIX a. pabaigoje, buvo nukopijuotas iš anksčiau aprašyto siuvinėto jos portreto. Jame vaizduojama Sofija atskirai nuo sutuoktinio, jis kupinas XIX a. būdingų interpretacijų. Portretas atrodo praradęs savo viduramžišką XV a. siuvinyje įkūnytą išvaizdą ir įgavęs jam nebūdingų XIX a. bruožų. Kopijoje figūra įgauna išskirtinių moteriško kūno požymių, joje nemažai netikslumų: kažkodėl nutrumpinamas sijonas, atsirado gausios klostės, pakeista rankų padėtis, neadekvati karūnos forma ir pagaliau iškreiptos veido proporcijos.

ENAnastazija Sofija Vytautaitė (born about 1371) was the daughter of Vytautas the Great and his second wife Princess Ona. Unfortunately, not many of her images has survived. Only two of her portraits have reached the present day. The first is an authentic 15th c. binary portrait of her and her spouse Vasili I, which was embroider on the liturgical garment – sakkos. The full length portrait comprises only a small group in the complex iconographic programme of the discussed garment. The embroidered portraits have the rhythmic, totally flat and silhouette method of depicting. The pair of the rulers are depicted in representative from positions, their movements are not natural. Sofija Vytautaitė’s full and long costume standing out for the quality and quality of garments endow her with grandeur. The upper and lower garments are made of figured brocade, which testifies the exceptional luxury and royal privileges, enabling the owner to use expensive silk at those times. The other full length portrait of Sofija Vytautė, created at the end of the 19th c., was copied from the above portrait. It depicts Sofija without her spouse and it is full of interpretations characteristic to the 19th c. The portrait seems to have lost its medieval image of the 15th c. and acquired features characteristic to the 19th c. On the copy the figure of the princess has gains exceptional female features, it contains many inaccuracies: the skirt is shorter, there are many folds, the position of the hands is different, the inadequate from of the crown.

ISSN:
1822-4326
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25645
Updated:
2013-05-15 14:22:36
Metrics:
Views: 20
Export: