Iš Lietuvos etnologijos istorijos: aprangos tyrimo pagrindų paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Lietuvos etnologijos istorijos: aprangos tyrimo pagrindų paieškos
Alternative Title:
From the history of Lithuanian ethnology: in search of the basics of clothing research
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2019, 19 (28), p. 81-111
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; Etnografija / Ethnography; Liaudies kultūra / Folk culture; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTLietuvių aprangą tyrinėjusių lietuvių, lietuvių etninėse žemėse gimusių XIX a. autorių darbai etnologijos istoriografijoje laikomi istoriniais ar etnografiniais šaltiniais. Tačiau iki šiol nebuvo atlikta šių darbų lyginamoji analizė, todėl liko neįvertintas jų indėlis į aprangos tyrimus. Norėdami užpildyti šią spragą, analizuosime XIX a. iki 1918 m. autorių parašytus tekstus, kuriuose apibūdinta ir lietuvių apranga, siekiant nustatyti, kokius jie padėjo pagrindus etnologiniams aprangos tyrimams. Keliami uždaviniai išnagrinėti šiuose darbuose pateiktą informaciją apie lietuvių (valstiečių ar kaimo gyventojų, dar vadinta liaudies) įvairiais laikotarpiais dėvėtą kasdienę ir išeiginę aprangą, aptarti išryškėjusius senųjų aprangos pavadinimų vartojimo klausimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aprangos dalių pavadinimai; Aprangos terminija; Etnografiniai šaltiniai; Etnologijos istorija; Etnologijos istoriografija; Istorijos šaltiniai; Senovės ir tradicinė lietuvių apranga; Tradicinė apranga; Ancient and traditional Lithuanian clothing; Clothing terms; Ethnographic sources; Historical sources; Historiography of ethnology; History of ethnology; Traditional clothing.

ENWorks by 19th-century Lithuanian authors on Lithuanian clothing are considered in the historiography of ethnology to be historical or ethnographic sources, but no comparative analysis of such works on clothing has been performed so far. To fill this gap, we analyse texts written in the 19th century and up to 1918, in order to determine the basics of clothing research in ethnology. The aims are to analyse the information provided in these works, written in different languages, on Lithuanian (also known as peasant, or folk) clothing, discussing questions of the use of old names for clothing in these works. [From the publication]

DOI:
10.33918/25386522-1928005
ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88032
Updated:
2020-12-17 20:25:55
Metrics:
Views: 50    Downloads: 15
Export: