XIV-XVII a. signetinių žiedų problematika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIV-XVII a. signetinių žiedų problematika
Alternative Title:
Issues with fourteenth - to seventeenth - century signet rings
Keywords:
LT
Signetas; Signetinis žiedas; Ženklai; Simboliai; 14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius.
EN
Signet; Signet-ring; Signs; Symbols; Fourteenth to seventeenth century.
Summary / Abstract:

LTSignetinis žiedas - skiriamasis valdžios ar asmens spaudas, kuriame išgraviruoti heraldiniai ar kitokie ženklai, simboliai, įrašai, inicialai ir yra galimybė juo antspauduoti (dokumentus bei korespondenciją). Tokie žiedai gaminti iš tauriųjų arba netauriųjų metalų, kartais su brangiuoju akmeniu. Signetinių žiedų priekinės dalys yra paplatintos ir konstrukciškai tinkamos antspauduoti, jose išgraviruotas herbas, kartais ir inicialai, ženklai, simboliai. Spaudai ir žiedai su herbais nesunkiai priskiriami signetams, bet keblumų iškyla su neherbiniais spaudais ir ženklais, todėl tyrėjai šiuos dirbinius apibūdina nevienareikšmiškai. Apie signetus informacijos suteikia senosiose kolekcijose išlikę ir archeologinių tyrimų metu aptikti radiniai, senuosiuose dokumentuose ir korespondencijoje išlikę antspaudai bei istoriniuose šaltiniuose paminėti ar nupiešti signetų herbai bei ženklai. Tarpdalykinių tyrimų šia kryptimi stinga, tad straipsnyje pristatomi diskusinio pobūdžio klausimai, ir ateityje tikimasi glaudesnio heraldikos, istorijos bei archeologijos mokslų bendradarbiavimo. [Iš leidinio]

ENA signet ring is a distinctive governmental or personal seal containing heraldic or other marks, symbols, inscriptions, initials, and is suitable for stamping (documents and correspondence). Signet rings were made of precious or non-precious metals, sometimes with gemstones. The fronts of such rings are widened and structurally suitable for stamping, also having an embossed coat of arms, sometimes initials, marks and symbols. Seals and rings with arms are easily attributed to signets, but problems arise with arm-less seals and signs, which is why researchers describe these articles ambiguously. Information about signets is provided by the finds from ancient collections and discovered during archaeological research, seals from old documents and correspondence, and signet arms and signs mentioned or drawn in historical sources. There is a lack of interdisciplinary research in this direction, so the article introduces questions of the debatable nature and looks forward to a closer collaboration between heraldry, history and archaeology. [From the publication]

ISBN:
9786098183702
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87976
Updated:
2022-01-28 18:26:39
Metrics:
Views: 76
Export: