Universitetų pajėgumas vykdyti magistrantūros studijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetų pajėgumas vykdyti magistrantūros studijas
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
275 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Aukštasis mokslas; Magistratūros studijos; Europa; Higher Education; Master's Studies; Lithuania; Europe.
Contents:
Įvadas — Metodologija — Bolonijos proceso ir Lisabonos strategijos įgyvendinimo dokumentų ir projektų apžvalga — Europos aukštojo mokslo erdvė — Nuo Salamankos konvencijos iki Glazgo deklaracijos — Bolonijos procesas: kvalifikacinių laipsnių sistema — Dublino aprašai — ECTS — Tarptautinis akreditavimas ir tarptautiniai akademiniai standartai — Magistrantūros studijų EAME ir Amerikos šalyse turinio analizė — Skandinavijos šalys — Anglija (kartu su Velsu, Šiaurės Airija ir Škotija) — Airijos Respublika — Italija — Nyderlandų Karalystė — Vengrija — Estija — Prancūzija — Vokietija — JAV ir Kanada — Užsienio šalių patirties vykdyti magistrantūros studijas apibendrinimas — Lietuvos aukštojo mokslo sistemos ir reglamentuojančių magistrantūrą teisės aktų apžvalga ir įvertinimas — Teisės aktai, reglamentuojantys magistrantūrą Lietuvoje — Lietuvos aukštojo mokslo sistema — Magistrantūros reglamentavimo ypatumai — Lietuvos ekspertų požiūris į teisės aktus, reglamentuojančius magistrantūros studijas Lietuvoje — Užsienio ekspertų požiūris — Lietuvos ir kitų ЕAМЕ šalių magistrantūros studijų lyginamoji analizė — Magistrantūros studijų programų analizė — Studijų kryptys ir programos — Magistrantūros tipų identifikavimas ir apibūdinimas — Duomenų apie Lietuvos universitetų studentus ir absolventus analizė — Studentai — Absolventai: bakalaurų ir magistrų akademinė karjera — Doktorantūra — Universitetų ištekliai — Personalas — Studentų ir dėstytojų santykio 2005 m. Analizė — Lietuvos universitetų materialiojo pajėgumo vykdyti magistrantūros studijas analizė — Lietuvos universitetų mokslinės veiklos analizė ir įvertinimas — Universitetų mokslinio produktyvumo (publikacijų) įvertinimo metodika —Universitetų mokslinio produktyvumo (publikacijų) įvertinimas — Universitetų mokslinių rezultatų naujoviškumo ir komercializavimo analizė — Lietuvos universitetų tarptautinio bendradarbiavimo situacijos įvertinimas ir tendencijų apžvalga — Studentų mobilumo analizė — Dėstytojų mobilumo analizė — Universitetų tarptautinio bendradarbiavimo situacijos įvertinimas — Studijų programų kokybės užtikrinimas — Lietuvoje taikomos išorinio studijų programų vertinimo procedūros analizė — Atskirų studijų krypčių magistrantūros studijų programų vertinimo analizė — Kokios magistrantūros studijų programos turi būti Lietuvoje ir kaip užtikrinti jų kokybę — Universitetų reitingavimo metodologija ir reitingo nustatymas — Lietuvos universitetų vertinimo ir reitingavimo galimybės — Institucijų reitingavimo metodikų apžvalga — Siūloma Lietuvos universitetų reitingavimo metodika — Lietuvos universitetų reitingavimo rezultatai — Magistrantūros studijų būklės Lietuvoje apibendrinimas — Magistrantūros studijų vykdymo sunkumai — SSGG matrica — Išvados — Rekomendacijos — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Europa; Magistratūros studijos.
EN
Europe; Master's Studies.
Summary / Abstract:

LTStudijos tikslas - atlikti išsamią Lietuvoje vykdomų magistrantūros studijų teisinės aplinkos analizę, atsižvelgiant į Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo reikalavimus ir Vakarų šalių universitetų patirtį, atlikti magistrantūros studijų užsienio šalių ir Lietuvos universitetuose lyginamąją analizę, išnagrinėti esamą Lietuvos universitetų pedagoginį, mokslinį ir materialųjį pajėgumą vykdyti magistrantūros studijas ir šio pajėgumo įtaką studijų kokybei, nustatyti universitetų reitingus ir galimybes vykdyti magistrantūros studijas pagal atskiras studijų kryptis ir programų tipus, nustatyti sunkumus vykdyti kokybiškas magistrantūros studijas universitetuose ir parengti rekomendacijas magistrantūros vykdymo problemoms Lietuvos universitetuose spręsti. Studijoje pristatoma atliktų tyrimų metodologija, įvardijami Europos aukštojo mokslo erdvės kūrimo principai ir siekiai, nagrinėjamos dvylikos Vakarų šalių aukštojo mokslo sistemos ir magistrantūros studijoms taikomi reikalavimai, šiose šalyse vykstančių aukštojo mokslo pokyčių tendencijos. Išsamiai įvertinama magistrantūros studijų teisinė aplinka Lietuvoje. Pristatomi Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose vykdomų magistrantūros studijų kiekybiniai rodikliai, atliekama dėstytojų ir kito akademinio personalo amžiaus, mokslinės veiklos analizė, įvertinama studijų materialinė bazė. Pateikiama magistrantūros studijų programų vertinimo Lietuvoje patirties apžvalga ir pagal vertinimo rezultatus daromos išvados apie universitetų pajėgumą vykdyti magistrantūros studijas [...]. [Iš leidinio]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1083
Updated:
2020-09-15 18:07:04
Metrics:
Views: 59
Export: