Organizacijos veiklos kompleksinio įvertinimo sistemos formavimo metodologiniai pagrindai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos veiklos kompleksinio įvertinimo sistemos formavimo metodologiniai pagrindai: disertacija
Alternative Title:
Methodological Basics for the Formation of Complex Evaluation System of Activities of Organization
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
[196] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos veiklos įvertinimas neatsiejamas nuo valdymo funkcijos, nes valdyti galima tik tai, ką įvertini. Viena iš svarbiausių nepertraukiamo organizacijos veiklos tobulinimo laidavimo priemonių yra veiklos įvertinimas. Vienas iš veiklos sričių, funkcijų bei aspektų įvertinimo integravimo pavyzdžių yra verslo tobulumo modeliai, skiriami oganizacijų veiklai įvertinti, siekiant jas skatinti nuolat tobulinti veiklos kokybę. Mokslinio darbo tyrimo objektas – verslo organizacija, o tiriamasis dalykas – organizacijos veiklos kompleksinio įvertinimo sistema (OVKĮS). Šio mokslinio darbo tikslas – sudaryti įvertinimo sistemos, kuria būtų galima kompleksiškai įvertinti organizacijos veiklos kokybę, veiklos pasiekimus ir jos tobulinimo pasiekimus pageidaujamu momentu, norint užtikrinti nepertraukiamo tobulinimo principą organizacijoje, formavimo metodologinius pagrindus. Mokslinio darbo tikslas ir nulėmė tai, jog viso darbo filosofiniu metodologiniu pagrindu pasirinktas pozityvistinės bei fenomenologinės mokslo paradgimų suderinimo variantas. Remiantis šiuo variantu buvo sudaryta darbo stuktūra (planas) bei pasirinkti tyrimo metodai. Sekant socialinių mokslų tyrimo tradicija, kompleksinio organizacijos veiklos įvertinimo sistemos formavijo metodologijos kūrimo nuoseklumas pagrindžiamas pozityvistine mokslo paradigma, o šios metodologijos patikrinimas – fenomenologine mokslo paradigma. Išvados: OVKĮS yra adaptyvi ir naudinga verslo organizacijoms. Visose organizacijose naudojamos OVKĮS iš dalies atitinka šios sistemos keliamus reikalavimus.

ENThe evaluation of activities of an organization cannot be dissociated from the management function, because one can manage only what can be assessed. One of the most important guarantee means for the continuous improvement of activities of an organization is the evaluation of the activities. One of the examples of integrating the evaluation of activity spheres, functions and aspects is business perfection models intended for the evaluation of activities of an organization in order to encourage them to constantly improve the quality of their activities. The object of the study is the business organization, and the research subject is the complex evaluation system of the activities of an organization (CESAO). The aim of the study is to create the methodological basics for the formation of the evaluation system which could be used for the complex evaluation of the quality of activities of an organization, activity achievements and achievements of its improvement at the desired moment, in order to ensure the principle of continuous improvement within an organization. Following the tradition of the social sciences research, the sequence of creating the methodology for a complex evaluation system of the activities of an organization was justified by the positivistic science paradigm, whereas the testing of this methodology – by the phenomenological science paradigm. The conclusion: the CESAO is adaptable and useful for business organizations. The CESAO used in all organizations partially meets the requirements raised for this system.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10339
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 35
Export: