Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vertinimas. Probleminiai klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių vertinimas. Probleminiai klausimai
Alternative Title:
Evaluation of active labour market policy measures. The problem issues
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2008, t. 19, Nr. 4, p. 1-9
Keywords:
LT
Realistinis vertinimas; Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės; Kontekstas; Mechanizmas; Rezultatas.
EN
Realistic evaluation; Active labour market policy measures; Context; Mechanisms; Outcomes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (ADRP) vertinimo klausimams aptarti. Trumpai pristatoma realistinio vertinimo koncepcija bei apibrėžiama aktyvios darbo rinkos politikos priemonių sąvoka. Vadovaujantis realistinio vertinimo srovės atstovų Ray’aus Pawsono ir Nicko Tilley’aus pasiūlyta koncepcija, straipsnyje siekiama apibrėžti pagrindinius Lietuvoje taikomų aktyvių užimtumo priemonių vertinimo elementus. Pateikta ADRP įgyvendinimo konteksto, mechanizmų ir rezultatų konfigūracija laikoma vertinimui skirto tyrimo pagrindu. [Iš leidinio]

ENThis article is designed to discuss the issues of active labour market policies’ (ALMP) evaluation. The concept of realistic evaluation is briefly presented, and the active labour market policies are described. Following the concept proposed by Ray Pawson and Nick Tilley, representatives of the realistic evaluation stream, the main principles of the evaluation of active measures are defined. The presented configuration of context, mechanisms and outcomes of ALMP implementation is seen there as the basis for any evaluation research. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16696
Updated:
2021-01-15 20:21:56
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: