External and internal migration insights in the context of globalization : higher school graduates' attitude

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
External and internal migration insights in the context of globalization: higher school graduates' attitude
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 589-602
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra remiantis moksline literatūra ir empiriniais tyrimais nustatyti Panevėžio aukštųjų mokyklų absolventų išorinės ir vidinės migracijos priežastis globalizacijos kontekste. Apibendrinant Panevėžio aukštųjų mokyklų absolventų vidinės ir išorinės migracijos prioritetus, matome, kad bendrai požiūriai į išorinę ir vidinę migraciją labai nesiskiria, tačiau išvykstantys iš šalies absolventai ketina ten užsibūti trumpesnį laikotarpį, nei absolventai, išvykstantys į kitą Lietuvos miestą ar regioną. Tokiu atveju trumpalaikę emigraciją galima vertinti teigiamai, nes absolventui grįžus, jo įgyti gebėjimai, žinios ir patirtis dirbant užsienio šalyje bus tikrai svarbūs jam pačiam ir miestui ar regionui. Be to, tyrime paminėtos trumpalaikės emigracijos pobūdis leidžia daryti prielaidą, kad absolventai nėra gerai pasirengę integruotis į užsienio darbo rinką, nes prastai moka užsienio kalbas. Taigi tai yra viena iš priežasčių, lemiančių nekvalifikuoto darbo pasirinkimą užsienyje. Galima taip pat pabrėžti, kad darbo užmokestis tampa vienu iš lemiamų vidinės ir išorinės migracijos veiksnių. Taigi Panevėžio aukštųjų mokyklų absolventus galima apibūdinti kaip ekonominius emigrantus, nors politinės-kultūrinės, asmeninės ir šeimos priežastys vidinės ir išorinės migracijos kontekste yra taip pat gana svarbios. Tiek išorinės tiek vidinės migracijos empirinių tyrimų rezultatai rodo, kad socioekonominės, politinės-juridinės, kultūrinės ir kitos priežasčių grupės Panevėžio mieste neleidžia sulėtinti jaunų specialistų emigracijos, nes geresnės galimybės užsienyje ir didesniuose Lietuvos miestuose tik didina migracijos potencialą.Reikšminiai žodžiai: Globalization; External and internal migration and its reasons; Higher-school graduates.; Globalizacija; Vidinė ir išorinė migracija ir jos priežastys; Aukštesnysis išsilavinimas; Higher-school graduates.

ENThe article introduces theoretical external and internal migration insights in the context of globalization and research data on empirical migration attitude of higher-school graduates. Speculative evaluation of the problem as well as research, conducted in Lithuania, made it possible to identify the most vulnerable migration groups: IT and healthcare specialists, researchers and research workers, higher school students and graduates. Empirical part, using closed-type anonymous questionnaire reveals research target group‘s (Panevezys city higher-school graduates) preferences to external and internal migration. Using factorial research analysis reasons due to migration (cultural-political, economical, professional, personal and family) were identified. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22294
Updated:
2020-11-25 20:04:54
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: