Teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą
Alternative Title:
The Right to a Fair Trial
In the Book:
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtinta asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, teisė į nepriklausomą ir bešališką teismą. Šią teisę sudaro keletas reikalavimų, kurie nagrinėjami kaip visiškai savarankiški. Tai asmens, kaltinamo padarius nusikalstamą veiką, teisė, kad jo baudžiamąją bylą išnagrinėtų 1) viešai, 2) teisingai, 3) per trumpiausią laiką ir 4) lygybės sąlygomis, 5) nepriklausomas ir bešališkas teismas. Straipsnyje pateikiamas šių reikalavimų turinys pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kitus įstatymus, taip pat Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija bylose prieš Lietuvos Respubliką (pvz., A. Šleževičiaus, R. Meilaus, V. Girdausko bylos), kurioje buvo nagrinėjami tariami arba tikri šios teisės pažeidimai. Be to, straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad, remiantis Europos žmogaus teisių teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija, teisės į nepriklausomą ir bešališką teismą reikalavimais būtina vadovautis ir patraukiant asmenį administracinėn atsakomybėn administracinių teisės pažeidimų bylose bei juridinio asmens baudžiamosios ar administracinės atsakomybės atveju. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nepriklausomas ir nešališkas teismas; Viešumas; Teisingumas; Operatyvumas; Independent and impartial court; Publicity; Justice; Expedition.

ENThe article analyses the right of a person accused of a crime to a fair trial, which is affirmed in the Constitution of the Republic of Lithuania and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. This right consists of several requirements which are examined as completely independent. A person accused of having committed a crime has the right to have his case examined 1) publicly, 2) justly, 3) in the shortest possible time, 4) equally, and 5) by an independent and unbiased court. The article presents the meaning of these requirements according to the criminal procedure and other laws of the Republic of Lithuania, as well as the jurisprudence of the European Court of Human Right in cases against Lithuania (e.g., the cases of A. Šleževičius, R. Meilus, V. Girdauskas) that examined the real or alleged violations of the right to a fair trial. Moreover, the article notes that, following the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Supreme Court of Lithuania, the requirements of the right to a fair trial must be observed in cases of the administrative punishment of persons for violations of administrative law, as well as in cases of the criminal or administrative liability of juridical persons.

ISBN:
9955590351
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4615
Updated:
2013-04-28 16:06:39
Metrics:
Views: 46
Export: