"Antrosios baudžiavos laidos" termino taikymo Vidurio Rytų Europos istorijoje problema : Lietuvos ūkio atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Antrosios baudžiavos laidos" termino taikymo Vidurio Rytų Europos istorijoje problema: Lietuvos ūkio atvejis
Alternative Title:
Problem in historiography of the application of the term second serfdom edition in the history of Central Eastern Europe: the case of Lithuania's economy
In the Book:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. P. 340-356. (XVIII amžiaus studijos; 1)
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTXVI-XIX a. (iki 1861 m.) Lietuvos ekonominės organizacijos tyrimuose „antrosios baudžiavos laidos“ terminas nėra taikomas. Tačiau garsiausio ir įtakingiausio jungtinių Amerikos Valstijų lyginamosios istorinės sociologijos atstovo Immanuelio Wallersteino neomarksistinė kapitalistinės pasaulinės sistemos (KPS) teorija siūlo į antrosios baudžiavos laidos reiškinį žvelgti iš išorines priežastis pabrėžiančios pasaulinės perspektyvos ir jį laikyti periferinio kapitalizmo Vidurio Rytų Europoje apraiška. Jo pagrindiniame veikale Modernioji pasaulio sistema XVI-XVIII a. Lenkijos ir Lietuvos socialinė-ekonominė santvarka traktuojama kaip tuometinės KPS periferija. Šio straipsnio tikslas - naudojant lyginamosios istorinės sociologijos prieigą atsakyti į klausimą, ar terminas „antroji baudžiavos laida“ yra taikytinas (ir jei taip, kada) 1557-1861 m. Lietuvos ekonominiam organizavimui nusakyti. Straipsnyje atskleidžiama, jog, žvelgiant į Lietuvos ekonominę raidą 1557-1861 m. per KPS teorijos esminio komponento - periferinio kapitalizmo koncepcijos - prizmę, antrosios baudžiavos laidos bruožai ryškiausiai matomi Lietuvoje ne XVI-XVIII a. (kaip teigė I. Wallersteinas), o XVIII a. antrojoje pusėje - 1861 m. [Iš leidinio]

ENIn the 16 th-19th centuries (up to 1861) the term second serfdom edition is not applied in the investigations of the economic organization of Lithuania. However, the theory of the neo-Marxist capitalist world system (CWS) of the most famous and influential American comparative historical sociology representative I. Wallerstein offers to look at the phenomenon of the second serfdom edition from a global perspective emphasizing external causes and to consider it a manifestation of peripheral capitalism in Central Eastern Europe. In his fundamental work The Modem World System, the Polish and Lithuanian social economic order in the 16th-18th c. is treated as the periphery of the CWS at that time. The goal of this article is using the access of modern comparative historical sociology to answer the question of whether the term second serfdom edition is applicable (and if so, when) to describe the economic organization of Lithuania in 1557-1861.The article states that in view of the economic development of Lithuania in 1557-1861 through the prism of an essential component of the CWS theory - the concept of peripheral capitalism, the features of the second serfdom edition are most distinctly seen in Lithuania not in the 16th-18th c. (as I. Wallerstein stated), but in the second half of the 18th c. - 1861. In this period from the second half of the 18th c. to 1795 weak statehood was typical for Lithuania, while after 1795 - colonial dependency to the Russian Empire. In the period of the second half of the 18th c. - 1861 characteristic of the ordinary economic organization of Lithuania was the prevalence of simple commercial production, the maximum expansion limits of the economic corvee farmstead farm at the expense of increasing the labour rents of the peasants, the domination of grain production of corvee farmteads in the commodity structure of exports. [From the publication]

ISBN:
9789955847861
ISSN:
2351-6968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/60565
Updated:
2022-01-06 10:13:38
Metrics:
Views: 50
Export: