Šiluva žemaičių istorijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiluva žemaičių istorijoje
Authors:
Publication Data:
Kaunas : [Kauno arkivyskupija], 2007.
Pages:
446 p., [8] iliustr. lap
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Šiluvos sugrįžimas / Sigitas Tamkevičius — Nepamainoma Šiluvos istorija / Irena Vaišvilaitė — Reformacija ir restauracija — Miestelis tarp šilų ir kelių — Vytauto bendradarbis steigia bažnyčią — Reformų bangos liečia Lietuvą — Šiluvos paslauga kalvinizmo atžalai — Teismo kova už prarastas bažnyčias — Kova dėl kryžiaus ir Lietuva kryžkelėje — Šiluva Žemaičių ir Lietuvos agonijoje — Tarp priespaudos ir išsilaisvinimo — Vyskupų rūpestis iškelti Šiluvą Žemaičiuose — Šiluva - pirmoji Žemaičių infulatūra — Šiluva vyskupų Giedraičių valdymo metu — Žemaičių rungtis su lenkiškojo patriotizmo srove — Šiluvos infulatai rusų politikos žaidime — Paskutinis infulatinis Šiluvos tarpsnis — Šiluva nuo Aušros ligi spaudos atgavimo — Priedai. Dokumentų vertimai — Šaltinių ir literatūros santrumpos — Išnašos ir pastabos — Paaiškinimai — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 20 amžius; 19 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiluva; Lietuva (Lithuania); Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTBesidomintiems Šiluva pateikama pirmoji išsamiai, gyvai parašyta Šiluvos ir jos bažnyčios istorija Žemaitijos ir visos Lietuvos istorijos kontekste. Šią knygą galima vadinti ir Lietuvos Bažnyčios istorija, kurioje autorius itin rūpinęsis tautinės tapatybės puoselėjimu, stengėsi nubrėžti ir lietuviškumo istorijos gaires. Knygos autorius – teologas, rašytojas ir katalikų visuomenės veikėjas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys kunigas Stasys Yla (1908–1983). 1970 m. Putname išleistas pirmasis „Šiluvos Žemaičių istorijoje“ tomas pavadintas „Reformacija ir restauracija“. Antrasis tomas iki autoriaus mirties nebuvo išleistas. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus rūpesčiu Lietuvoje pasiryžta išleisti visą knygą. Paaiškėjo, kad tekstas nėra iki galo užbaigtas – kun. S. Yla Šiluvos istoriją nuosekliai papasakojo iki XIX a. pabaigos.Reikšminiai žodžiai: Šiluva; Bažnyčios istorija; Reformacija; Stebuklai; Katalikybės restauracija; Maldininkai; Miestelis; Procesijos; Apeigos; Lithuania; Šiluva; History of church; The Reformation; Miracles; Restoration of Catholicism; Religious devotees; Town; Procession; Rituals.

ENFor those interested in Šiluva we present the first detailed and vividly–written history of Šiluva and its Church in the context of Samogitia and the Lithuanian history as a whole. This book reflects the history of the church in Lithuania while the author focuses on the fostering of national identity and tries to define the guidelines of Lithuanian national history. Stasys Yla (1908–1983), the author of the book, was a theologian, writer, Catholic public figure, priest and prisoner in the Stutthof concentration camp. The first volume titled “Reformacija ir restauracija” [Reformation and Restoration] of the “Šiluvos Žemaičių istorija” [The History of Šiluva's Samogitians] was published in 1970. The second volume was not released until the author's death. The Archbishop of Kaunas, Sigitas Tamkevičius, decided to publish the whole book. It appeared that the text was not fully completed as Yla only covered the period of history until the end of the 19th century.

ISBN:
9789955935520
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12458
Updated:
2020-10-06 17:11:12
Metrics:
Views: 81
Export: