Gramatinė morfologinių samplaikų klasifikacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gramatinė morfologinių samplaikų klasifikacija
Alternative Title:
Grammatical classification of morphological multiword units
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2009, Nr. 14, p. 32-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tekstynų lingvistika; Morfologinės samplaikos; Dažnumo analizė; Kalbos dalis.; Corpus linguistics; Morphological multiword units; Frequency analysis; Part of speech.; Morfologinė analizė; Sintaksinė analizė; Kalbos dalis; Kalbos fraziškumas.; Morphological analysis; Syntactic analysis; Part of speech; Phraseological tendency of language.
Keywords:
LT
Dažnumo analizė; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos fraziškumas.; Morfologija / Morphology; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology; Sintaksinė analizė; Tekstynų lingvistika.
EN
Corpus linguistics; Frequency analysis; Morphological analysis; Morphological multiword units; Part of speech; Part of speech.; Syntactic analysis.
Summary / Abstract:

LTTiek lietuvių, tiek ir kitos kalbos yra fraziškos. Tai reiškia, kad kalbėdami renkamės ne atskirus žodžius, o tų žodžių junginius ar samplaikas. Šiame straipsnyje pateikta dažnai lietuvių kalboje vartojamų leksinių vienetų, atspindinčių kalbos fraziškumą, - morfologinių samplaikų - gramatinė klasifikacija. Morfologinės samplaikos - tai iš dviejų ar daugiau kaitomų ir nekaitomų kalbos dalių sudaryti stabiliai vartojami junginiai, sudarantys sintaksiškai ir semantiškai nedalomą vienetą. Morfologinės samplaikos suskirstytos atsižvelgiant į tai, kokių kalbos dalių funkciją atlieka. Jos suskirstytos į samplaikas, atliekančias prieveiksmių, prielinksnių, dalelyčių, jungtukų, jaustukų, ištiktukų funkcijas. Taip pat rasta samplaikinių įvardžių, kurie irgi laikomi morfologinėmis samplaikomis, ir tokių samplaikų, kurių negalima priskirti vienai kuriai nors kalbos daliai (jos va- dinamos neidentifikuotomis morfologinėmis samplaikomis). Straipsnyje rašoma apie tai, kaip morfologinės samplaikos fiksuojamos žodynuose. Pastebėta, kad žodyne galima rasti nemažai morfologinių samplaikų, tačiau tik nedidelė jų dalis pateikta kaip atskiri antraštiniai žodžiai. Daugumą samplaikų žodyne galima rasti tarp pa- vyzdžių, iliustruojančių tam tikro žodžio vartoseną. Dėl šios priežasties žodyno naudotojams sunku rasti reikalingas morfologines samplaikas. Priede pateiktas morfologinių samplaikų sąrašas, suskirstytas pagal morfologinių samplaikų atliekamą kalbos dalių funkciją, turėtų būti pravartus besimokantiems lietuvių kalbos, atliekant automatinę morfologinę ir sintaksinę lietuvių kalbos analizę, verčiant iš lietuvių kalbos ir į lietuvių kalbą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with morphological multiword units that are frequent in modern Lithuanian and reflect the phraseological tendency of the language. A comprehensive morphological classification of these lexical units is provided. Morphological multiword units are constantly used combinations that are made up of two or more inflective or non-inflective parts of speech and have a unified common meaning. Morphological multiword units are classified according to the part of speech function they perform in a sentence. They are subdivided into combinations that perform the functions of adverbs, prepositions, particles, conjunctions and exclamations. Complex pronouns that are considered as morphological multiword units, as well as multiword units that cannot be treated as any part of speech (they are called unidentified morphological multiword units) were also identified. The article also discusses the way morphological multiword units are recorded in dictionaries. It has been noticed, that a lot of morphological multiword units are included in dictionaries, but only a part of them is presented as separate dictionary entries. Most morphological multiword units can be found among the examples that illustrate the usage of a certain word. For this reason, dictionary users have difficulty in finding the necessary morphological multiword units. The list of morphological multiword units classified by the part of speech function is provided in the appendix. It should be useful to the learners of Lithuanian, in automatic morphological and syntactic analysis of the Lithuanian language and in translation to and from Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22104
Updated:
2018-12-17 12:30:44
Metrics:
Views: 43    Downloads: 16
Export: