Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas Vilniuje
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
Pages:
463 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Padėkos žodis — Pratarmė — Šaltiniai — Prologas — Knygynas caro valdžios metais (1906 02 06-1915 10 02): Įkūrimas, veiklos gairės, patalpos; Darbuotojai; Šlapelių visuomeninė bei kultūrinė veikla; Leidyba; Reklama; Skolinamasis knygynėlis; Informacinė veikla; Ryšiai su knygų leidėjais; Knygyno prekių asortimentas; Prekybos knygomis sąlygos; Kontrolė ir kratos — Platinimas:Rusijos imperija; Vidurio ir Vakarų Europos šalys; Pirkėjai Pietų Afrikoje ir Kinijoje; Amerika — Vokiečių okupacijos ir Lietuvos valstybės kūrimosi metai (1915 09 18-1920 10 09): Politinė situacija; Knygyno veiklos sąlygos; M. Šlapelienės knygyno leidiniai; Knygyno asortimentas; Platinimas; Prekybos partneriai ir pirkėjai Lietuvoje; Knygų pirkėjai kitose šalyse — Lenkų okupacija (1920 10 09-1939 09 17): Politinės sąlygos; Slapelių visuomeninė bei kultūrinė veikla; Leidyba; Reklama; Asortimentas; Knygyno veiklos sąlygos; Lietuviški Vilniaus knygynai; Kratos knygyne; Knygų pirkėjai Vilniuje ir Vilniaus krašte; Prekybos ryšiai su Vilniaus lenkų įstaigomis; Prekybos ryšiai su nepriklausoma Lietuva; Prekybos ryšiai su Lenkija; Ryšiai su kitų Europos šalių pirkėjais; Ryšiai su JAV lietuviais — Knygynas nepriklausomybės ir naujų okupacijų metais (1939 09 17-1949 07 22): Pirmoji sovietinė okupacija; Nepriklausomybės mėnesiai; Antroji sovietinė okupacija; Vokiečių okupacija; Trečioji sovietinė okupacija — Epilogas — Pabaigos žodis — Literatūra — Leidėjų, spaustuvių, knygynų rodyklė — Asmenvardžių rodyklė — Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus — Marijos ir Jurgio Šlapelių palikuoniai.
Keywords:
LT
Jurgis Šlapelis; Marija Šlapelienė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Knygos / Books.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTPanaikinus spaudos draudimą prasiplėtė politinė erdvė veiklai. Vilniuje kūrėsi draugijos, laikraščių redakcijos, pirmosios leidyklos ir spaustuvės, buvo atidaromi knygynai. 1906 m. duris atvėrė Marijos Piaseckaitės Šlapelienės lietuvių knygynas. Naujojo knygyno savininkai - Marija ir Jurgis Šlapeliai. Knygynas užsiėmė įvairiapuse veikla - prekiavo knygomis ir kitais spaudiniais, atliko bibliotekos funkcijas (turėjo komercinį "skolinamąjį knygynėlį"), leido knygas, informacinius leidinius, atvirukus. Knygynas priklausė prie žymiausių nuolatos veikusių Vilniaus lietuvių kultūros atsparos taškų kovoje dėl lietuvių nacionalinių teisių, ypač lenkų okupacijos metais. Studija atskleidžia ne tik Marijos ir Jurgio Šlapelių knygyno veiklą, bet ir lietuviškos knygos nuo spaudos atgavimo - beveik pusšimčio metų istoriją. Iš knygyno archyvų sužinome apie lietuviškų knygų leidėjus, leidimą, garsinimą, pareikalavimą, platinimą, puoselėjimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Knygos pamatą sudaro paskelbti įvairių autorių straipsniai, atsiminimai ir archyvinė medžiaga. Išryškinami trys pagrindiniai aspektai: politinis ir kultūrinis kontekstas, kuriame knygininkai Šlapeliai veikė, asmenys, su kuriais palaikė kultūrinius ir verslo ryšius (leidėjai, knygynai, mokyklos, autoriai); Marijos ir Jurgio Šlapelių gyvenimo ir veiklos štrichai, jų žmogiškieji bruožai, siekiai ir aspiracijos; ryšiai su atskirais knygų pirkėjais Lietuvoje, gretimose šalyse, Rusijoje, Vidurio ir Vakarų Europoje, Amerikoje. Šie duomenys svarbūs lietuvių švietimo ir kultūros istorijai, lietuvių emigracijai tirti.Reikšminiai žodžiai: Asmenybės; Draugijos; Jurgis Šlapelis; Knygynai; Knygų leidyba; Knygų prekyba; Knygų prekyba Lietuvoje; Marija Šlapelienė; Marijos ir Jurgio Šlapelių knygynas; Vilnius; Šlapelienės knygynas; Book publishing; Bookselling; Bookshop of Šlapelienė; Bookshops; Jurgis Šlapelis; Lithuanian booktrade; Marija and Jurgis Šlapelis' Bookshop; Marija Šlapelienė; Personalities; Societies; Vilnius.

ENUpon abolition of the press ban, political space for activities expanded. Various societies, newspaper editorial offices, first publishing and printing houses established, bookshops opened in Vilnius. The Lithuanian bookshop of Marija Piaseckaitė Šlapelienė opened in 1906. Marija and Jurgis Šlapeliai were the owners of the new bookshop. The bookshop was involved in various activities: it sold books and other publications, operated as a library (had a commercial “bookshop for borrowing books”), published books, information publications and postcards. The bookshop was one of the most prominent starting points of Lithuanian culture in Vilnius, which operated on a constant basis, in the fight for the Lithuanians’ national rights, particularly in the years of Polish occupation. The study reveals not only the bookshop’s activities but also the history of the Lithuanian book from the regaining of press, which is nearly 50 years long. The bookshop’s archives tell about the publishers of Lithuanian books, their publication, promotion, demand, distribution and fostering in Lithuania and abroad. The published articles, memoirs of various authors and archival material constitute the basis of the book. Three main aspects are highlighted: the political and cultural context, in which the Šlapeliai worked, persons, who maintained cultural and business relations (publishers, bookshops, schools, authors); episodes from the life and activities of Marija and Jurgis Šlapeliai, their human traits, objectives and aspirations; relations with individual book buyers in Lithuania, neighbouring countries, Russia, Central and Western Europe, America. This data is important for the studies of the history of Lithuanians’ education and culture, as well as Lithuanians’ emigration.

ISBN:
5420014572
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12134
Updated:
2020-09-30 18:14:04
Metrics:
Views: 76
Export: