Teisinis pliuralizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinis pliuralizmas
Alternative Title:
Legal pliuralism
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2002, Nr. 1, p. 52-56
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma teisinio pliuralizmo problematika, parodoma, jog kelių teisės sistemų koegzistavimas vienoje visuomenėje yra tiek galimas teoriškai, tiek aptinkamas socialinėje realybėje. Teisinis pliuralizmas yra vienas svarbiau-siu Vakarų teisės tradicijos bruožų. Nors moksle ir teisės praktikoje vis dar labai paplitusi nuomonė, jog teisinis pliuralizmas nėra aktualus teisės reiškinys, pavyzdžiai iš įvairių visuomenės gyvenimo sričių rodo priešinga. Pastaruoju metu teisinis pliuralizmas labai pasireiškia paprotinės ir korporatyvinės teisės egzistavime šalia valstybės teisės. Šios apraiškos rodo, jog teisė nėra monocentrinė sistema. Teisinis pliuralizmas teisei yra labai svarbus bruožas, nes be jo teisė grėstų tapti totalitarine, neefektyvia, stagnaciška, o tai iš esmės griautų pačią teisinę tvarką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisinis pliuralizmas; Teisės sistemos; Legal pluralism; Legal systems.

ENThe co-existence of several different legal systems in a society is shown to be possible theoretically and to exist actually in the world. Legal pluralism is one of the most significant features of the Western legal tradition. Although the opinion that legal pluralism is not a significant legal phenomenon is quite widespread both in science and legal practice, evidence from various spheres of social life shows the opposite. Recently legal pluralism has manifested itself on a quite a wide scale in common and corporate law next to state-created law. This shows that law is not a mono-central system. Legal pluralism is an important issue given that its absence would cause law to become totalitarian, ineffective and stagnant, and thus to destroy the legal system per se. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11740
Updated:
2018-12-17 11:00:03
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: