Konstitucinio skundo samprata ir reikšmė konstitucinėje teisminėje kontrolėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucinio skundo samprata ir reikšmė konstitucinėje teisminėje kontrolėje
Alternative Title:
Definition and meaning of the constitutional complaint in the constitutional judicial control
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 11 (101), p. 15-21
Keywords:
LT
konstitucinė asmens teisių apsauga; konstitucinis teisingumas; konstitucinis skundas..
EN
constitutional protection of human rights; constitutional justice; constitutional complaint..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami tam tikri teoriniai ir praktiniai asmens konstitucinio skundo įtvirtinimo Lietuvos konstitucinėje sistemoje aspektai. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje straipsnio dalyje asmens konstitucinio skundo institutas nagrinėjamas atsižvelgiant į asmens konstitucinių teisių apsaugos ir konstitucinio teisingumo vykdymo sąlygas. Pateikiami argumentai, kuriais grindžiamas ar neigiamas būtinumas numatyti galimybę asmenims tiesiogiai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Antrojoje straipsnio dalyje analizuojama, koks yra galimas asmens konstitucinio skundo modelis Lietuvos teisės sistemoje. Aptariamos sąlygos, kurioms esant asmuo galėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą su skundu. Šio straipsnio autoriaus manymu, asmens konstitucinio skundo paskirtį ir apskritai konstitucinio skundo funkcijas teismų sistemoje labiau atitiktų tokia skundo samprata, pagal kurią konstitucinis skundas galėtų būti paduodamas tik dėl normos, kuri yra konkretaus sprendimo pagrindas, atitikties Konstitucijai. [Iš leidinio]

ENThe present article deals with the right of a person to apply to the Constitutional Court requesting the constitutionality of a certain legal act, features of an individual constitutional complaint etc. The author believes that the importance of this institution is related with an increasing trend of constitutionalization of law. The individual constitutional complaint is a certain legal measure, which gives a chance to a person, who believes that his rights are violated, to apply to the Constitutional Court and ask for verification of decisions of public authority. The purpose of the individual constitutional complaint is a protection of individual subjective rights which are guaranteed by the Constitution. The author emphasizes such features of the individual constitutional complaint: (1) the complaint is single, i.e. a particular person has a right to submit constitutional complaint in a particular case; (2) the object of a complaint is only violations of a constitutional rights and freedoms; (3) constitutional courts have a right to decide the individual constitutional complaints and decisions of theses courts are obligatory. In the opinion of the author, an individual constitutional complaint might be successfully embedded in the Lithuanian legal system. However, it is very important to choose the suitable model of the individual constitutional complaint, to regulate it clearly and to create proper preconditions (organizational, legal, material and similar) for its functioning. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18254
Updated:
2018-12-17 12:05:30
Metrics:
Views: 66    Downloads: 2
Export: