Socialinė statistika : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė statistika: vadovėlis
Alternative Title:
Social statistics: handbook
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005.
Pages:
257 p
Keywords:
LT
Socialinė statistika; Tyrimai; Viešoji nuomonė; Demografinė statistika.
EN
Social statistics; Research; Public opinion; Demographic statistics.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje nagrinėjamos svarbiausios socialinės statistikos sritys, šių sričių būdingos problemos ir tyrimų metodologija. Pateikiami tipinių uždavinių sprendimo būdai, statistinių išvadų pagrįstumo analizės ir rezultatų interpretavimo pavyzdžiai. Realiais duomenimis pagrįsta demografinės statistikos, gyventojų gerovės ir pajamų diferenciacijos, nedarbo, integruotų rodiklių, teisinės ir politinės statistikos sričių analizė padeda suvokti statistikos metodų taikymo galimybes vertinant socialinius procesus ir numatant jų kitimo tendencijas. Vadovėlis skirtas viešojo administravimo, teisės ir valdymo bei kitų socialinių mokslų studentams. Jo tikslas - ugdyti profesionalų analitinį mąstymą, formuoti gebėjimus analizuoti ir prognozuoti socialinius reiškinius. [Iš leidinio]

ENThe handbook features the most important fields of social statistics, most acute problems and their research methodology. Ways of solutions to typical task with the examples of analyses of reliability of statistical conclusions and the results of their interpretation have been given. Based on reliable demographical statistics data, the analysis of people’s welfare, income differentiation, unemployment, integrated indicators, and of legal and political statistics helps understand possibilities to apply statistical methods in assessing social processes and envisaging their fluctuation tendencies. The handbook, the aim of which is to develop professional analytical thinking and skills, and the ability to forecast social phenomena, has been intended for students of public administration, law and management, and other social sciences.

ISBN:
9955190027
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2460
Updated:
2014-05-23 10:58:37
Metrics:
Views: 138
Export: