Statistinio atrankos būdo metodika atliekant auditą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistinio atrankos būdo metodika atliekant auditą
In the Journal:
Ekonomika. 2007, t. 78, p. 84-97
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAtranka yra viena iš svarbiausių audito procedūrų, kurią naudoja beveik visi išorės ir vidaus auditoriai. Straipsnyje keliamas tikslas parengti statistinio atrankos būdo metodiką atliekant auditą. Šiam tikslui pasiekti atlikta statistinio ir nestatistinio atrankos būdų naudojimo Lietuvos audito sistemoje analizė, išryškinti jų pranašumai ir trūkumai. Pateikiamos statistinio atrankos būdo rūšys, jų turinys ir pavyzdžiai. Rekomenduojama statistinio atrankos būdo metodika audito procese įgyvendinama šiais etapais: 1) pasirengimo tyrimui; 2) atrankos vykdymo ir gautų rezultatų kontrolės, 3) gautų duomenų analizės ir panaudojimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Auditas; Accounting; Audit.

ENSelection is among the most important audit procedures, used by almost all the internal and external auditors. The article raises the aim to prepare a methodology for the way of statistic selection when performing audit. In order to reach the said goal, the analysis of use of statistic and non-statistic ways of selection in Lithuanian audit system was performed and their advantages and disadvantages were highlighted. The types of the statistical ways of selection, their content and examples are provided. The recommended statistical selection methodology is implemented in the process of audit in the following phases: 1) preparation for inspection; 2) control of performance of selection and the obtained results, 3) analysis and use of the obtained data.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14864
Updated:
2018-12-17 12:00:44
Metrics:
Views: 44    Downloads: 6
Export: