Mokymo(-si) poreikių ir metodų tyrimas paslaugų sektoriaus įmonių pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo(-si) poreikių ir metodų tyrimas paslaugų sektoriaus įmonių pavyzdžiu
Alternative Title:
Research on learning needs and methods: the case of service sector companies
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2007, Nr. 42, p. 23-37
Keywords:
LT
Mokymo(-si) poreikis; Mokymo(-si) metodas; Kompetencija; Organizacijų mokymasis.
EN
Learning needs; Learning methods; Competence; Organizational learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas mokymo(-si) poreikių bei metodų sampratų teorinis pagrindimas, analizuojama mokymo metodų įtaka ugdant darbuotojų gebėjimus. Remiantis organizacijų mokymosi tyrimų metodologija, atliekamas mokymo(-si)poreikių ir metodų tyrimas paslaugų sektoriaus įmonėse. Tyrime dalyvavo 345 respondentai. Atlikus tyrimo rezultatų analizę paaiškėjo, kad 97 proc. respondentų mano, kad dirbant paslaugų įmonėse yra būtini bendravimo gebėjimai, taip pat svarbūs profesinių žinių, problemų sprendimo bei lojalumo gebėjimai. Mažiausiai reikalingi yra užsienio kalbų, projektų rengimo ir įgyvendinimo bei derybų vedimo gebėjimai. Analizuojant ryšius tarp dominuojančios darbuotojų mokymo vietos ir profesinei veiklai atlikti reikalingų gebėjimų buvo nustatyta, kad mokymas darbo vietoje yra susijęs su darbuotojų lojalumu organizacijai. Taigi, organizacijose, kuriose siekiama ugdyti darbuotojų lojalumą, turėtų būti sudarytos tinkamos sąlygos darbuotojams mokytis darbo vietoje. Tyrimas atskleidė, kad organizacijos nepakankamą dėmesį skiria darbuotojų gebėjimų poreikių išsiaiškinimui ir todėl tradiciniai mokymo metodai neleidžia įgyti reikiamų gebėjimų. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad organizacijos, atsižvelgdamos į profesinių kompetencijų poreikį savo darbuotojų mokymams, turėtų naudoti juos atitinkančius inovatyvius mokymo(-si) metodus, kurie padėtų formuoti bendravimo, problemų identifikavimo ir strateginių sprendimo priėmimo, komandinio darbo, derybų vedimo įgūdžius, tokius kaip organizacijos vadybos žaidimus, interaktyvius mokymus, taikant verslo žaidimus ir kitus modernius mokymo(-si) metodus.

ENIn today's rapidly chancing environment it is not enough to have the accumulated organizational knowledge for being able to quickly react to the following changes and enable leaders to make decisions. Only those organizations, which are able to learn more quickly then competitors and effectively use its main resource - people are able to gain the competitive advantage (Macneil, 2001). While knowledge are continually changing, the ability of individual and organization to learn, i.e. find the knowledge, assimilate the new ideas and apply gained advantage faster than competitors, have the direct influence on competitive advantage, evolution and surviving as market player (Simonaitiene, 2003). Training and improving skills of employees can be treated as organization's entail forts to improve its presenting and forthcoming skills and in that way increasing its opportunity to fulfil the particular work. This can be reached by generally changing attitudes, improving skills and helping to gain the particular knowledge for employees. Presently training and improving skills of the employees are getting more and more important for organization's success. The abilities and skills gained by learning and continual improvement are necessary for employees both for present and future as environment and organization itself are changing either. In this article there are presented the theoretical outlines on the learning needs and methods, performed analyses on the influence done by learning methods while improving skills of the employees.With the reference to research on the learning methodology of organization, the learning needs and methods at the service sector companies are analyzed. Object of the research - learning needs and methods at the companies of the services sector. Objective of the article - determine needs for learning at the service sector companies and evaluate, if applied methods fulfill the requested needs. Goals of the research: 1. With reference to the scientific literature analyze the alternative conception on learning needs and methods in the learning context of the organizations. 2. Following the fulfilled analysis on learning needs and methods at the service sector companies, conclude, if learning methods applied in the organizations enable employees to gain skills necessary for fulfilling their everyday duties. Methods of the research - analysis of the scientific literature, schematizing, comparison, accumulating and computing data by using means of the statistical program SPSS, factorial and correlation analyses. Results on the research disclosed, that traditional learning methods that are applied at the companies while improving skills of the employees, do not let to gain the necessary skills, therefore it is recommended to apply the active learning methods for employees training. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16864
Updated:
2018-12-17 12:02:31
Metrics:
Views: 17    Downloads: 9
Export: