Sprendimų priėmimo teorija: kiekybiniai metodai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sprendimų priėmimo teorija: kiekybiniai metodai
Publication Data:
Vilnius : LTU Leidybos centras, 2001.
Pages:
151 p
Notes:
Bibliografija ir dalykų rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Vadyba; Kokybiniai metodai; Matematinis modeliavimas; Operaciniai tyrimo metodai; Management; quantity methods; Mathematical modelling; Operattional research; Vadyba; Sprendimų priėmimas; Management; Decision making; Operational research; Matematinių metodų taikymas.
Keywords:
LT
Kokybiniai metodai; Matematinis modeliavimas; Matematinių metodų taikymas; Operaciniai tyrimo metodai; Vadyba; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTMokymo leidinys, skirtas Lietuvos teisės universiteto studentams, studijuojantiems viešojo administravimo krypties magistrantūroje. Pasak autoriaus, aptariami matematiniai metodai gali būti plačiai taikomi rašant kursinius darbus, atliekant mokslinius tyrimus, rengiant disertacijas viešojo administravimo bei teisės ir valdymo pagrindinėse, magistrantūros bei doktorantūros studijose. Pagaliau, knyga naudinga visiems, norintiems susipažinti su operacijų tyrimo galimybėmis. Knygoje išnagrinėti pagrindiniai operacijų tyrimo metodai ir jų taikymas vadybos moksle. Norint parodyti matematinių metodų galimybes, uždaviniai buvo parinkti iš įvairių vadybos sričių. Knygos skaitytojus jie turėtų įtikinti šių metodų veiksmingumu ir paskatinti taikyti juos visur, kur įmanoma. Šiuolaikinė skaičiavimo technika, aibė jau sukurtų matematinių modelių ir nemaža pasaulinė praktinė patirtis leidžia veiksmingai spręsti įvairias vadybos problemas pasirenkant jei ne optimalų, tai bent jau racionalų sprendimo variantą. Matematinį modelį kuriančio specialisto ir vadybos specialisto bendradarbiavimas nėra paprastas. Neturintys reikiamos patirties ir žinių vadovai tokio darbo vengia. Šis nesusikalbėjimas turi būti įveiktas. Priešinu atveju, sukurtas matematinis modelis neatitiks vadovo lūkesčių, arba bus jam nesuprantamas. Ir vienu, ir kitu atvejais matematinio modeliavimo galimybėmis nebus reikiamai pasinaudota.

ENTeaching publication is designed for students of Law University of Lithuania who study postgraduate course in public administration. According to the author, the mathematical methods being discussed can be widely used for writing term papers, carrying out scientific researches, preparing dissertations during the undergraduate, graduate and doctoral studies in public administration, law and management. Finally, the book is useful for anyone wishing to get to know the opportunities for studies of operations. The book examines basic methods for studies of operations and their application in management science. To demonstrate the possibilities for mathematical approaches, the tasks were selected from a variety of management areas. They should convince the book readers that these methods are effective, and to encourage them to apply them wherever possible. Modern computing technology, a lot of mathematical models already created and inconsiderable global know-how makes it possible to solve various management problems through the choice of option for solution, if not optimal, then at least rational one. The cooperation between the professional creating mathematical model and the management professional is not easy. The managers without necessary experience and knowledge avoid such work. This lack of communication must be overcome. Otherwise, the developed mathematical model will not meet expectations of the manager, or it will be he incomprehensible to him. In both cases, the opportunities for mathematical modeling will not be used properly.

ISBN:
9955442549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13747
Updated:
2022-07-05 11:00:53
Metrics:
Views: 68    Downloads: 11
Export: