Ekonominių sistemų gyvavimo procesų teorinis modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių sistemų gyvavimo procesų teorinis modeliavimas: disertacija
Alternative Title:
Theoretical Modelling of Processes Underpinning Economic Systems
Publication Data:
Kaunas, 1999.
Pages:
117 lap
Notes:
Habil. darbas (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tyrimo objektas - ekonominės sistemos kokybinių požymių nulemti jos gyvavimo procesai. Pagrindinis habilitacinio darbo mokslinis rezultatas - pagrįstas, savitas, konceptualus požiūris į ekonominės sistemos gyvavimo tyrimą: nustačius ekonominės sistemos kokybinį apibrėžimą universaliais požymiais, galima tarpusavyje palyginti ekonomines sistemas, modeliuoti kiekvienoje iš jų vykstančius vystymosi, vystymo ir virsmo procesus. Universalumo požiūriu analizuojant ekonominių sistemų pažinimo galimybes: • nustatyti ekonominės sistemos kokybiniam apibrėžtumui būtini ir pakankami požymiai; • išplėsta statikos - dinamikos teorija, ją interpretuojant nauju reiškinių deriniu bei grafine iliustracija; Universalumo požiūriu tiriant ekonominių sistemų gyvavimo turinį ir dėsningumus: • susieti ekonominės sistemos prigimtiniai reiškiniai ir jos gyvavimo procesai; • atskleisti ir argumentuoti ekonominių sistemų vystymosi, vystymo ir virsmo procesai. Universalumo požiūriu pažįstant transformacijos proceso turinį, specifiką ir vyksmą: - pagrįsta ekonominės sistemos virsmo sąsaja su jos kokybinio apibrėžtumo sisteminiu pokyčiu; - suformuluota transformacijos eiga ir įvardyti jos vyksmą lemiantys socialiniai, ekonominiai ir vadybiniai veiksniai.

ENThe object of research – processes underpinning economic system determined by qualitative characteristics. The major result of the doctoral thesis paper is a unique, original and conceptual approach to research of economic system existence: having defined an economic system in qualitative terms on the basis of universal characteristics, a comparison between economic systems can be made, offering a possibility to model all evolutionary processes taking place in each of them. Analysis of cognition possibilities of economic systems from a universal point of view: • Allowed identification of mandatory and sufficient characteristics for a qualitative definition of an economic system; • Helped to expand the theory of statistics – dynamism by means of offering a new approach to interpretation in the form of a new combination of phenomena and graphical illustration. Analysis of the contents and laws governing existence of economic systems from a universal point of view: • Allowed linking the underlying phenomena of an economic system with processes taking place during its existence; • Allowed identification and substantiation of evolutionary processes of economic systems. Broadening knowledge about the content, specifics and developments of a transformation processes from a universal point of view: - substantiated the relationship between transformation of an economic system and its systematic changes within its qualitative definition; - defined the stages of transformation, identifying social, economic and managerial factors at play.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11525
Updated:
2022-02-07 20:09:39
Metrics:
Views: 15
Export: