Lietuvos žydų muzikinis paveldas (XIX a. pabaiga - XX a. I pusė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos žydų muzikinis paveldas (XIX a. pabaiga - XX a. I pusė)
Alternative Title:
Lithuanian Jewish musical heritage (End of the 19th - first half of the 20th century)
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2006, 7, p. 79-105
Keywords:
LT
19 amžius; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muzika / Music; Nusikaltimai žmogiškumui / Crime against humanity; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTŽydų muzikinis paveldas – mažai Lietuvos muzikologų gvildenta tema, akivaizdžiai esanti žinių spraga. Tuo tarpu muzikų, susiformavusių žydų terpėje, pasiekimai yra labai reikšmingi ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio muzikos kultūros mastu. Iš Lietuvos kilę žydų kilmės muzikai, kurių kūrybos ištakos yra neatsiejamos nuo litvakiškos dvasinės ir kultūrinės dirvos, aktyviai prisidėjo kuriant nepakartojamą XX a. kultūros fenomeną. Bandymas sugrąžinti šiuos dešimtmečiais trintus muzikos istorijos puslapius – tai galimybė pažinti Lietuvai praeityje būdingą unikalią kultūrinių bei meninių tendencijų sankirtą. Studijoje bandyta pažvelgti į Lietuvoje gyvenusių bei iš Lietuvos kilusių žydų muzikų kūrybą kaip į daugialypį, dinamiškai besivystantį meno reiškinį. Analizuotos pasaulyje pagarsėjusių pianisto Leopoldo Godowskio, smuikininko Jashos Heifetzo, Budapešto kvarteto artistų brolių Schneiderių, vieno prancūzų XX a. pianistinės mokyklos kūrėjų Vlado Perlemúterio sąsajos su Lietuva. Įvertinta tarpukario žydų muzikų veikla, parodytas jų indėlis kuriant Lietuvos profesinės muzikinės kultūros pamatus. Pateikta istorinių duomenų apie liturginio muzikavimo raidos kelius, Lietuvoje vykdytus žydų folkloro tyrinėjimus, muzikinį ugdymą. Paliesti skaudūs holokausto įvykiai ir jų pėdsakas Lietuvos muzikos istorijoje. Gausioje istorinėje medžiagoje bandyta išskirti esmines tendencijas, nužymėti pagrindines raidos dominantes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos žydai; Muzikos paveldas; Muzika ir holokaustas; Lithuanian Jewish musicians; Litvak musical heritage; Thw first half of the 20th century; Music and the Holocaust.

ENThe Jewish musical heritage is a theme little dealt with by Lithuanian musicologists that indicates a clear gap in their knowledge. Meanwhile, the achievements of musicians who developed in the Jewish environment are very significant not only for the Lithuanian but also for the world music culture. Jewish musicians born in Lithuania, the beginning of whose creative work is inherent in the spirit and culture of Litvaks, were active contributors to the formation of a unique 20th-c. cultural phenomenon. The attempt to restore these pages of music history that were being erased for decades represents a possibility of acquaintance with a unique intersection of cultural and artistic trends common to Lithuania in the past. The study aims at analysing the creative work of Jewish musicians, who were born and lived in Lithuania, as a multiple and dynamically evolving phenomenon of art. It explores the links of the world-famous pianist Leo¬pol¬d Godowsky, of the violinist Jasc¬ha Hei¬fet¬z, of the Budapest Quartet artists the Schneider brothers and of Vlado Per¬lemute¬r, one of the founders of the 20th-c. French piano school, with Lithuania. The paper evaluates the interwar activities of Jewish musicians and shows their contribution to laying the foundation of the Lithuanian professional music culture. It also provides historical data on the ways of development of liturgical music making, studies of Jewish folklore carried out in Lithuania and musical training. The paper touches on the painful events and traces of the Holocaust. Based on the rich historical material, the author tries to identify the main trends.

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7312
Updated:
2018-12-17 11:50:06
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: