Simboliniai atvaizdai Lietuvos žydų tradiciniame mene : ištakos ir šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simboliniai atvaizdai Lietuvos žydų tradiciniame mene: ištakos ir šaltiniai
Alternative Title:
Symbolical images in the traditional Lithuanian jewish art. Their sources
Keywords:
LT
Lietuvos žydai; Lietuvos žydų tradicinis menas; Simboliniai atvaizdai; Simbolinės prasmės; Tradicinis menas; Įvaizdžiai; Žydų meno šaltiniai.
EN
Image; Jewish art sources; Lithuanian Jews; Symbolic images; Symbolic meaning; Traditional Lithuanian Jewish art; Traditional art.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Lietuvos žydų tradicinio meno simbolinių atvaizdų ištakoms ir juos grindžiantiems šaltiniams tyrinėti. Teigiama, kad tradicinio Lietuvos žydų meno simbolika nebuvo kokios nors konkrečios doktrinos pasekmė, bet išsilavinusių žmonių tikėjimo ir savirefleksijos išraiška. Savitoje dvasinėje aplinkoje išsirutulioję vaizdiniai, tos pačios dvasinės aplinkos žmonėms buvo lengvai atpažįstami ir suprantami. Puošdami sinagogų interjerus, dekoruodami aron kodešus, bimas ir ritualinius objektus, žydų menininkai naudojosi tam tikru sutartiniu, šioje kultūroje susiformavusiu šifru – savitu dvasiniu kodu, kuris perduodavo konkretų religinį turinį. Tradicinės raštijos vaizdiniai, tam tikru momentu įgiję fiksuoto atvaizdo kontūrus, sudarė atpažįstamų kodų visumą – rinkinį užšifruotų ženklų, susijusių su tais pačiais tekstais. Todėl tos pačios kultūros atstovams ši simbolinių atvaizdų kalba buvo lengvai suprantama, o pašaliniams – tarytum neišskaitoma knyga. Autorė mano, kad nėra pagrindo griežtai teigti, kad antikos ar viduramžių žydų menas darė tiesioginę įtaką Lietuvos žydų meninei kultūrai, bet iki mūsų dienų išlikusių Vokietijos žydų miniatiūrų sulyginimas su Lietuvos žydų meno pavyzdžiais atskleidžia kai kurių vaizduojamųjų formų panašumą. Straipsnyje parodoma, kad tą patį galima teigti ir apie kai kuriuos seniausius simbolius, žinomus iš antikos laikų, bei jų formalų ir kompozicinį panašumą su tų pačių motyvų vaizdavimu tiek viduramžių, tiek Lietuvos žydų meno tradicijoje.

ENThe main aim of the research is to define the sources of the symbolic and allegoric meanings of the main images, found in the traditional Lithuanian Jewish art. The article reveals the significance of tradition and text in the Jewish culture, its influence on artistic expression, the formation and development of the images. The world outlook based on the religious teaching and tradition determined the main sources of symbolic images, such as the Bible (Tanakh), the Talmud, collections of texts by later authoritative sages, and the aggada inside them - stories and legends full of colorful images, which one encountered every day since childhood in the read texts. These literature images obtained a visual shape in the decorations of ritual items and synagogues performed by folk artists who matured in this tradition. So the tradition added an exceptional spirituality to the Jewish art, the Halakha defined the main milestones of its development, and the aggada formed an unusual character of the symbolic language of the Jewish art and determined the entirety of the concrete images and symbolic motifs. [text from author]

Related Publications:
Lithuanian Jewish culture / by Dovid Katz ; Vilnius University ; [maps and charts produced by Giedrė Beconytė]. [Vilnius] : Baltos lankos, 2010. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23776
Updated:
2016-07-19 16:45:22
Metrics:
Views: 7
Export: