Hedging devices in English and Lithuanian linguistic research articles

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Hedging devices in English and Lithuanian linguistic research articles
Alternative Title:
Sąšvelniai anglų ir lietuvių kalbotyros straipsniuose
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2010, t. 54, p. 228-237
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Vertimas / Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas anglų kalboje gana plačiai nagrinėtas reiškinys, kuris įvardijamas terminais „hedge“ arba „hedging“. Šių terminų vertimas į lietuvių kalbą dar nėra galutinai nusistovėjęs, o mokslinėje literatūroje vartojami terminai: „sąšvelnis“, „pasakymą švelninančios priemonės“, „apsidraudimas“ arba „modalinimas“ - perteikia šio reiškinio esmę, t. y. įvairių kalbinių priemonių naudojimą norint sušvelninti propozicinio turinio kategoriškumą arba išreikšti paties kalbėtojo / autoriaus požiūrį į išsakytus teiginius. Tyrimui taikomas kontrastyvinis metodas. Lyginamasis tekstynas sudarytas iš penkiolikos straipsnių įvairiais kalbotyros klausimais, iš kurių šeši anglų kalba (27 365 žodžiai), o devyni lietuvių kalba (28 315 žodžių). Sąšvelnių kokybinė ir kiekybinė analizė parodė, kad anglų kalba parašytuose straipsniuose sąšvelniai vartojami dažniau nei lietuviškuose. Angliškoje tekstyno dalyje rasta 180, o lietuviškoje 84 sąšvelniai. Be to, angliškuose straipsniuose sąšvelnių įvairovė kur kas didesnė tiek reiškiant autoriaus poziciją, tiek panaudotų kategorijų skaičiumi, tiek atliekamomis funkcijomis. Itin gausiai vartojami modaliniai veiksmažodžiai. Abiejų kalbų straipsniuose rasta nemažai prieveiksmių, atliekančių sąšvelnių funkciją, tad jie straipsnyje nagrinėjami plačiau. Atliktas tyrimas parodė, kad kalbotyros straipsniuose anglų kalba buvo 46 atvejai (tai sudaro 35,4 % visų sąšvelnių) ir 16 skirtingų prieveiksmių, iš kurių dažniausi often (9), approximately (7), usually (6). Straipsniuose lietuvių kalba prieveiksmiais reiškiamų sąšvelnių mažiau - 31 atvejis ir 6 skirtingi prieveiksmiai, tačiau bendras skaičius siekia 36,9 % visų sąšvelnių. Dažniausi prieveiksmiai: dažnai (7), dažniausiai (7) ir beveik (6). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dažnumas; Formų vartojimo dažnumas; Gretinamasis metodas; Kontrastyvinis metodas; Lyginamasis tekstynas; Modaliniai veiksmažodžiai; Prieveiksmiai; Sąšvelniai (modalinimas); Sąšvelnis; Sąšvelnių funkcijos; Vertimas; Adverb; Adverbs; Comparative corpus; Contrastive method; Frequency; Frequency of used forms; Hedge; Hedge (hedging); Hedge functions; Modal verbs; Model verb; Translation.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33357
Updated:
2018-12-17 12:55:20
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: