О некоторых ценностях и антиценностях в русской и литовской коммуникативных культурах

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
О некоторых ценностях и антиценностях в русской и литовской коммуникативных культурах
Alternative Title:
  • On certain values and anti-values in Russian and Lithuanian communicative cultures
  • Apie kai kurias vertybes ir antivertybes rusų ir lietuvių komunikacinėse kultūrose
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2017, 62, p. 225-240
Keywords:
LT
Kategorijos; Komunikacinės; Komunikacinės antivertybės; Komunikacinės kategorijos; Komunikacinės vertybės; Komunikacinės vertybės ir antivertybės; Lietuvių komunikacinė kultūra; Rusų komunikacinė kultūra.
EN
Communicative anti-values; Communicative categories; Communicative values; Communicative values and anti-values; Lithuanian communicative culture; Russian communicative culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos kai kurios rusų ir lietuvių kultūrų vertybinės nuostatos ir analizuojamos aksiologinių atžvilgiu priešingos komunikacinės apraiškos kiekvienoje iš gretinamųjų kultūrų. Rusų ir lietuvių komunikacinių kultūrų sugretinimas rodo, kad abi komunikacinės kultūros prieštaringos, o jų atstovų bendravimo modeliuose susipina paradoksalios savybės. Rusų komunikacinėms vertybėms priskiriamas atvirumas, artimas bendravimas, širdingumas, emocionalumas, tačiau juos lydi grubumas, kategoriškumas, tiesioginis reguliatyvumas, tolerancijos stoka. Lietuviai bendraujant vertina santūrumą, geranoriškumą, draugiškumą, padorumo normų paisymą, tačiau pripažįsta savo komunikacinį uždarumą, pavydumą, pesimizmą, nepatiklumą. Refleksyviųjų komunikacinių kategorijų (kurios suvokiamos kaip idealios arba normatyvinės) ir būties kategorijų (kurios atspindi tai, kas bendraujant yra iš tiesų) neatitiktys objektyvina abiejose komunikacinėse kultūrose esantį skirtumą tarp vertybių ir antivertybių. [Iš leidinio]

ENThis article explores certain features of the Russian and Lithuanian communicative cultures and analyzes the opposite – from the axiological perspective – communicative manifestations in each of the compared cultures. The comparison of Russian and Lithuanian communicative cultures shows that both communicative cultures are contradictory, and that the national characters of the representatives of these cultures combine paradoxical features. Communicative values that are usually assigned to Russians are openness, close contact, cordiality, emotionality, but these are accompanied by harshness, assertiveness, an aspiration to correct another’s behavior and a lack of tolerance. Lithuanians value the following communicative qualities: moderateness, kindliness, friendliness and a compliance to the standards of decency, but they acknowledge their communicative closedness, jealousy, pessimism, mistrust. Discrepancies between the reflexive communicative categories (which are understood to represent the ideal or norm) and those found in everyday life (which reflect how things are in real communication) make obvious the difference between the values and antivalues in both communicative cultures. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln.2017.62.11692
ISSN:
2351-6895
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81748
Updated:
2020-04-18 07:38:10
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: