Lietuvių teatro istorija. Kn. 1, 1929-1935

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių teatro istorija. Kn. 1, 1929-1935
Editors:
Girdzijauskaitė, Audronė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2000.
Pages:
455 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Audronė Girdzijauskaitė — Dramos repertuaro problema / Gražina Mareckaitė — Andriaus Olekos-Žilinsko režisūros ir pedagogikos novacijos / Irena Aleksaitė — Michailo Čechovo režisūra Valstybės teatre / Dovydas Judelevičius — Konstantino Glinskio, Antano Sutkaus, Boriso Dauguviečio režisūros bruožai / Rasa Vasinauskaitė — Dramos teatras Šiauliuose / Gražina Mareckaitė — Scenografijos ištakos ir srovės / Audronė Girdzijauskaitė — Muzika dramos spektakliams / Vida Bakutytė — Operos pakilimo metai / Jonas Bruveris — Kūrybinė baleto branda / Helmutas Šabasevičius — Priedai: Teatrų repertuaras; Pavardžių rodyklė.
Reviews:
Recenzija leidinyje Kultūros barai. 2001, Nr. 5, p. 92-95
Summary / Abstract:

LTKnyga "Lietuvių teatras 1929-1935" - tai pirmasis nemažo autorių būrio darbas, pirmasis mėginimas nepriklausomoje Lietuvoje objektyviai ir dalykiškai pažvelgti į mūsų teatro praeitį, pirmasis bandymas (neskaitant periodinėje spaudoje buvusių straipsnių) įvertinti ir apibendrinti aptariamojo laikotarpio lietuvių teatro meninę kūrybą bei iš dalies ir teatro istorikų sukauptą patirtį. Teatro įvykiai vertinami įvairiais požiūriais. Knygoje be įprastų teatro istorijos tomams skyrių, skirtų režisūrai ir aktorių vaidybai, yra skyriai, kuriuose nagrinėjami saviti repertuaro, teatrinės pedagogikos, taip pat scenografijos ar net muzikos dramos spektakliui klausimai. Pirmoje ketvirtojo dešimtmečio lietuvių teatro istorijos knygoje taip pat yra skyriai apie operos ir baleto trupių veiklą. Pateikiami pagrindiniai duomenys apie knygos autorius, priedai: Egidijos Kaulakytės papildyti ir pakoreguoti repertuaro sąrašai, Gitanos Purtulytės sudaryta pavardžių rodyklė. Leidinys iliustruotas. Šis tomas užpildo didelę lietuvių teatro istorijos spragą lietuvių kultūros istorijoje.

ENThe book “Lithuanian theatre 1929–1935” is the first work of a rather big group of authors and the first attempt in the independent Lithuania to objectively and seriously analyse the past of our theatre. It is the first attempt (except for articles in periodic press) to evaluate and generalise creative works of Lithuanian theatre in the concerned period and the experience accumulated by theatre historians. Theatrical events are evaluated with regard to aspects. Apart from sections devoted to the history of theatre, the book also contains sections devoted to direction and actors’ performances. There are sections analysing peculiar issues of repertoire, theatrical pedagogics as well as scenography or even musical drama performances. The first book of the history of theatre of the forth decade contains sections about activities of opera and ballet troupes. The main data about the authors of the book as well as the following attachments are presented: repertoire lists supplemented and edited by Egidija Kaulakatyte and the index of surnames drafted by Gitana Purtulytė. The issue is illustrated. This book fills the considerable gap in the history of Lithuanian theatre.

ISBN:
998663816X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21418
Updated:
2020-12-01 21:07:00
Metrics:
Views: 52
Export: