Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
Alternative Title:
Lithuanian National Opera and Ballet Theatre
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.
Pages:
591 p. : iliustr., portr., faks
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Opera. Operetė. Vodevilis / Opera. Operetta. Vaudeville.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiama Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro istorija nuo jo įsteigimo 1920 m. iki 2005 m. pabaigos. Teatro veikla skirstoma į tris tarpsnius: 1) 1920-1944 m. operos trupė parengė 44 kompozitorių 64 veikalų premjeras. Vyravo tradicinė italų (20) ir prancūzų (15) opera, paspartėjo lietuvių operų kūryba; nuo 1925 m. savarankiškus spektaklius rodė baletas. Susidarė savo vokalo pedagogika; ji rėmės italų bei naujosios prancūzų vokalo mokyklos principais, kuriuos į lietuvių sceną atnešė pirmoji operos solistų karta. I sovietų okupacija ir karas teatro veiklos iš esmės nepakeitė. 1940 m. Kaune įsteigta Operetė. 2) 1944-1987 m. Artėjant II sovietų okupacijai, į Vakarus pasitraukė 30 operos solistų, daugiau nei pusė baleto trupės, daugybė kitų muzikų (1956 m. įsteigta Čikagos lietuvių opera). Panaikinta Vilniaus opera, nutraukti ryšiai su Vakarų teatro kultūra. Represyvi sovietinė kontrolė varžė repertuaro pasirinkimą, modernios stilistikos taikymą lietuvių kompozitorių kūryboje. Tačiau teatras liko svarbiu tautinės kultūros židiniu. Išsaugota sava vokalo pedagogika, ilgainiui atkurta buvusi repertuaro pusiausvyra, sukurta išliekamosios vertės lietuvių autorių operų ir baletų. 3) 1987-1988 m. sezonas yra dabartinio tarpsnio pradžia. Pastatyta paskutinė sovietinė opera, atkurti ryšiai su išeivijos kultūra; visas teatras (opera ir baletas) pirmąsyk pervažiavo dar buvusios SSRS sieną – parodė 7 spektaklius Varšuvos Didžiajame teatre. 1989 m. L.van Beethoveno „Fidelio“ premjera skirta stalinizmo aukų atminimui. Knygoje yra 801 nuotrauka, 14 p. Summary anglų kalba. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lithuanian National Opera and Ballet Theatre; Comprehensive research; History from 1570; First performance of "Birutė" by Mikas Petrauskas in 1906; Opera Playhouse opened with Verdi's "La Traviata" in 1920; Artistic forces; Troupe members; Singers; Dancers; Conductors; Designers; Opera directors; Choreographes; International relations; International recognition; Creative initiatives; Most important cultural centre.

ENThe monograph presents the history of the Theatre from its establishment in 1920 to the end of 2005. The activity of the Theatre is divided into three periods: 1) 1920-1944 the opera group prepared new productions of 64 works by 44 composers. A traditional Italian (20) and French (15) opera prevailed, creation of Lithuanian operas intensified; in 1925 the ballet started staging independent performances. Original pedagogy of vocal formed; it was based on the principles of the Italian and new French school of vocal. The first soviet occupation and the war did not change the activities of the theatre. The Operetta was founded in Kaunas in 1940. 2) 1944-1987. With the second soviet occupation approaching, 30 opera singers, more than half the ballet group, many other musicians fled Lithuania (in 1956 the Lithuanian Opera of Chicago was established). Vilnius opera was suspended, relations with Western Theatre culture were broken. Soviet control restricted the choice of repertoire. However, the theatre remained an important centre of national culture. Original pedagogy of vocal was preserved and many operas and ballets by the Lithuanian authors were staged. 3) 1987-1988 season was the beginning of the present period. The last soviet opera was staged, relations with émigré culture were re-established; the entire theatre (opera and ballet) crossed the border of the former Soviet Union for the first time – showed 7 performances in Warsaw. In 1989 the premier of. L. van Beethoven “Fidelio” was staged in commemoration of Stalinism victims. The book contains 801 photographs. Summary in English.

ISBN:
5420015838
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7231
Updated:
2013-06-19 13:23:34
Metrics:
Views: 79
Export: