Profesionalaus teatrinio meno raida Šiauliuose XX amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesionalaus teatrinio meno raida Šiauliuose XX amžiuje
Publication Data:
Šiaulių : Saulės delta, 2008.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Istorija; Istorija, Šiaulių dramos teatras; Kultūra; Teatras, Šiauliai; Culture; History; Siauliai; Theatre; Theatre dramatic of Siauliai.
Contents:
Įvadas — Teatrinio meno ištakos Šiauliuose — Šiaulių dramos teatras 1931-1941 m.: Kūrimosi sunkumai; Meninė, kultūrinė, šviečiamoji veikla; Šiaulių dramos teatras Klaipėdos scenoje; Teatras vėl Šiauliuose 1939-1941 m. — Šiaulių dramos teatras Antrojo pasaulinio karo metais — Šiaulių dramos teatras sovietmečiu: Komunistinio diktato sąlygomis; Sovietinė kadrų formavimo politika; Regioninis teatro meno centras; Tautinio atgimimo sąjūdžio sūkuryje — Nepriklausomybę atgavus: Radikalių socialinių-ekonominių reformų sąlygomis; Tikslas - išsaugoti savo pozicijas — Išvados — Summary — Šaltiniai ir literatūros sąrašas — Priedai.
Keywords:
LT
Istorija; Istorija (mokslas) / History science; Kultūra / Culture; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTŠiauliuose įkurtas teatras per keletą pirmųjų savo gyvavimo metų pasidarė neatskiriama visuomeninio gyvenimo dalimi ir Šiaulių mieste, ir visoje Šiaurės Lietuvoje. Iš pradžių buvę priklausomi nuo Kauno valstybės teatro, šiauliečiai teatralai per ketverius metus išsikovojo nepriklausomybę tiek administraciniu, tiek kūrybiniu atžvilgiu ir pradėjo savarankiškai plėtoti meninę veiklą. Šio darbo chronologinės ribos aprėpia pirmąjį Šiaulių dramos teatro veiklos dešimtmetį – lemiamą periodą Šiaulių teatro raidos procese, karo metus, sovietinės okupacijos, antrosios Lietuvos Respublikos laikotarpius, keitusius šiauliečių teatralų veiklos prioritetus, kryptis, specifiką. Darbo tyrinėjimai apima laikotarpį nuo Valstybės teatro skyriaus Šiauliuose įsteigimo 1931 m. iki 2000 m. Monografijoje apžvelgiamos teatrinių tradicijų ištakos Šiauliuose, parodomos pagrindinės teatro kūrimo šiame mieste priežastys, atskleidžiami pagrindinių teatrui iškeltų uždavinių įgyvendinimo ypatumai, kūrybinės veiklos kryptys, aptariami teatro administracijos santykiai su aukščiausiomis Lietuvos kultūros valdžios institucijomis tarpukariu ir sovietmečiu. Taip pat nurodomos šiauliečių teatralų vykdytos kultūrinės, meninės, edukacinės veiklos kryptys ir mastas, jos indėlis į šalies kultūros vystymą bei poveikį visuomenei. Be to, parodomos istorinės-politinės situacijos kaitos nulemtos teatro materialinės padėties, kadrų politikos, meninės ir edukacinės veiklos transformacijos, apžvelgiami per beveik 70 metų laikotarpį Šiaulių teatro pasiekti rezultatai.

ENThe theatre established in Šiauliai became an integral part of social life in Šiauliai and North Lithuania over the first couple of years of its functioning. Being initially dependent on Kaunas State Theatre, the theatre people of Šiauliai achieved both administrative and creative independence over four years and started independently developing artistic activities. The chronology of the study covers the first decade of the functioning of Šiauliai Drama Theatre: the critical period in the process of development of Šiauliai Theatre, the war, Soviet occupation, second Republic of Lithuania periods, which changed the activity priorities, directions and specifics of Šiauliai theatre people. The research covers the period from the establishment of the State Theatre Division in Šiauliai in 1931 to 2000. The monograph overviews the origins of theatrical traditions in Šiauliai, shows the main reasons for the creation of a theatre in this city, reveals the peculiarities of implementation of the major goals set for the theatre, the directions of creative activities, discusses the relations of the theatre administration with the highest cultural institutions of Lithuanian authorities during the interwar and Soviet periods. It also indicates the directions and scope of cultural, artistic, educational activities performed by Šiauliai theatre people, their contribution to the country’s cultural development and impact on society. Furthermore, the monograph shows the transformations of the material state of the theatre, personnel policy, artistic and educational activities determined by the shift in the historical-political situation, and overviews the results achieved by Šiauliai Theatre during the period of almost 70 years.

ISBN:
9789955732242
Related Publications:
  • Lietuva, 1940-1990: okupuotos Lietuvos istorija / Arvydas Anušauskas, Juozas Banionis, Česlovas Bauža, Valentinas Brandišauskas, Arūnas Bubnys, Algirdas Jakubčionis, Laurynas Jonušauskas, Dalia Kuodytė, Nijolė Maslauskienė, Petras Stankeras, Juozas Starkauskas, Arūnas Streikus, Vytautas Tininis, Liudas Truska. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007. 720 p.
  • Lietuvių teatro istorija. Kn. 1, 1929-1935 / sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė. Vilnius : Gervelė, 2000. 455 p.
  • Lietuvių teatro istorija. Kn. 2, 1935-1940 / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; atsakingoji redaktorė Irena Aleksaitė. Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002. 495 p.
  • Lietuvių teatro istorija. Kn. 3, 1970-1980 / atsakingoji redaktorė Irena Aleksaitė. Vilnius : Gervelė, 2006. 560 p.
  • Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940-1990 : dokumentų rinkinys / [sudarytojai Juozapas Romualdas Bagušauskas, Arūnas Streikus]. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005. 488 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20705
Updated:
2020-11-25 20:18:05
Metrics:
Views: 31
Export: