Klientų dalyvavimas viešosiose paslaugose : bendrasis paslaugų kūrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klientų dalyvavimas viešosiose paslaugose: bendrasis paslaugų kūrimas
Alternative Title:
Customer participation in public services: co-production of services
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 27, p. 54-62
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešosios paslaugos; Klientų dalyvavimas paslaugose; Bendrasis paslaugų kūrimas; Public services; Client participation in the public services; Co-production.
Keywords:
LT
Bendrasis paslaugų kūrimas; Klientų dalyvavimas paslaugose; Viešosios paslaugos.
EN
Client participation in the public services; Co-production; Public services.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gvildenama klientų dalyvavimo viešųjų paslaugų teikimo procese tema ypatingą dėmesį skiriant bendram kliento ir teikėjo paslaugos kūrimui. Siekiama atskleisti bendrojo paslaugų kūrimo aktualumą viešajame sektoriuje, aptartos šio reiškinio tyrinėjimų kryptys. Kadangi bendrasis paslaugų kūrimas yra tam tikra prasme aktyvus klientų dalyvavimas viešosiose paslaugose, todėl pirmiausia aptariama klientų dalyvavimo viešosiose paslaugose koncepcija parodant bendrojo paslaugų kūrimo vietą joje. Vėliau straipsnyje analizuojamas bendrasis paslaugų kūrimas, pateikiamos skirtingos jo traktuotės, aptariamos svarbiausios susijusios dimensijos: pilietiškumas, individualus ir kolektyvinis dalyvavimas, ilgalaikiai santykiai su klientais, kuriama paslaugų vertė. Straipsnis baigiamas bendrojo paslaugų kūrimo ir viešųjų paslaugų teikimo modernizavimo sąsajų aptarimu. [Iš leidinio]

ENThe topic of customer participation in the provision of public services, paying special attention to customer and provider co-production of the service, is examined in the article. The concepts of customer participation in the delivery of public services and co-production of services are discussed in the article. It is aimed to reveal the relevance of co-production in the public sector; also the trends of research of the phenomenon are discussed. Since the co-production of services is in a sense active customer participation in public services, the concept of customer participation in public services, demonstrating the place of co-production in it, is discussed first. Further, co-production of services is analysed, different approaches towards it are presented, the main related dimensions: citizenship, individual and collective participation, long-term relationships with customers, produced value of services are analysed in the article as well. In conclusion the links between co-production of services and the modernisation of delivery of public services are discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21248
Updated:
2018-12-17 12:28:13
Metrics:
Views: 50    Downloads: 14
Export: