Klientų įsitraukimo bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas laipsnis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klientų įsitraukimo bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas laipsnis
Alternative Title:
Level of customer participation in co-production of planning the furniture services
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 285-298
Keywords:
LT
Bendras paslaugų teikimas; Paslaugos bendrakūra; Paslaugos kūrėjas; Vartotojo dalyvavimas; Vartotojo dalyvavimo laispnis; Vartotojo įsitraukimo laipsnis.
EN
Co-production of service; Creator of service; Customer participation; The level of customer participation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas: identifikuoti kliento įsitraukimo laipsnį bei nustatyti, kokią įtaką skirtingo laipsnio kliento įsitraukimas daro bendram paslaugos kūrimui. Teorinių studijų analizė parodė, kad bendrai kuriant paslaugą dažniausiai išskiriami trys apibendrinti klientų įsitraukimo laipsniai: žemas, vidutinis ir aukštas. Empirinis tyrimas atskleidė, jog bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas kliento dalyvavimas yra žemo, vidutinio, vidutiniškai aukšto ir aukšto įsitraukimo laipsnių. Dažniau galima stebėti tarpinius kliento įsitraukimo laipsnius. Pastebėta, kad klientų iki 30 metų segmentas yra aktyvesnis, dėl to įsitraukimo bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas laipsnis yra aukštesnis. Vyrų dalyvavimas bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugą yra aktyvesnis nei moterų. Nustatyta, kad kliento įsitraukimo/neįsitraukimo priežastį nulemia kliento asmenybė, būdas, įtampa, projektuotojo dėmesio stoka, išankstinis nusistatymas, prekės ypatumai. Esant žemam įsitraukimo bendrai kuriant baldų projektavimo paslaugas laipsniui sunku išsiaiškinti ir atskleisti kliento poreikius, jo norus ir motyvus, dėl to didėja tikimybė, jog paslaugos rezultatas gali neatitikti kliento lūkesčių. Esant vidutiniam ir vidutiniškai aukštam įsitraukimo laipsniui bendras baldų projektavimo paslaugos kūrimas yra sąlygiškai efektyvus, nes nepastebėtas produktyvus kliento aktyvumas. Tirtoje paslaugoje aukštas kliento įsitraukimo laipsnis sąlygoja bendrą ir efektyvų paslaugos kūrimą, o gautas rezultatas visiškai atitinka vartotojo norus ir poreikius.

ENThe main aim of the article is to identify the degree of clients’ participation and to estimate the impact clients’ participation has on the common development of services. The theoretical study analysis has showed that there are three levels of clients’ participation when co-producing services: low, average and high. The empirical research revealed that the customers’ level of participation in co-production of furniture design services can be low, average high and high. Interim levels of participation are usually observed. It has been observed that the segments of customers below 30 years of age is more active, therefore, the level of participation in co-production of furniture design services is higher. Male participation in creation of furniture production services is more active than female participation. It has been established that reasons of customers’ participation/non-participation are determined by the customers’ personality, temper, tension, shortage of the designer’s attention, prejudiced attitude, and peculiarities of the commodity. With the low level of participation when co-producing furniture design services, it is difficult to find out and reveal the client’s demands, his wishes and motives. Therefore, the chance that the results of the service may not correspond to the client’s expectations is increasing. With the middle and middle high level of participation, the co-production of furniture design services is relatively effective, since the client’s productive participation is not observed. The high level of customers’ participation determines the effective co-production of services, and the obtained result totally corresponds to the client’s needs and demands.

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29528
Updated:
2021-02-25 10:00:02
Metrics:
Views: 92
Export: