Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys : kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų paslaugų tyrimų kryptys: kokybinio požiūrio plėtros poreikio pagrindimas
Alternative Title:
Trends of public services research: reasoning the need for the development of qualitative approach
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2014, t. 13, Nr. 2, p. 290-306
Keywords:
LT
Viešosios paslaugos; Visuomenės pasitikėjimas; Kokybinis požiūris; Į procesus orientuota veiklos logika.
EN
Public services; Public trust; Qualitative approach; Service-dominant logic.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas ‒ išanalizuoti kokybinio požiūrio svarbą viešųjų paslaugų tyrimuose, išryškinant sąveikos tarp suinteresuotųjų reguliavimo bei procesų valdymo reikšmę. Straipsnyje apžvelgiamos viešųjų paslaugų tyrimų teorinės ir metodologinės prieigos. Atskleidžiant viešųjų paslaugų teikimo organizavimo ir vertinimo problematiką bei į procesus orientuotos veiklos logikos teorinius aspektus, pagrindžiamas kokybinių tyrimų plėtros poreikis. Straipsniu nesiekiama menkinti kiekybinių tyrimų įtaką ar neigti jų naudą organizuojant viešųjų paslaugų teikimą, tačiau daroma išvada, jog tikslinga derinti kiekybinės metodologijos ir kokybinio požiūrio elementus. Teigiama, kad kokybinė analizė leidžia visapusiškai suvokti viešųjų paslaugų teikimo problemas, apie kurias kiekybiniais metodais surenkami duomenys signalizuoja sąlygojančių procesų ir veiksnių priežastinius ryšius. Akcentuojamos kokybinio požiūrio galimybės priimant sprendimus, įgalinančius teikiant paslaugas išnaudoti visuomenės ir verslo pajėgumus bei leidžiančius pašalinti konstruktyvios suinteresuotųjų viešųjų paslaugų teikimu sąveikos, kaip esminio viešojo sektoriaus konkurencingumą lemiančio veiksnio, trukdžius. [Iš leidinio]

ENThe objective of this article is to dispute the importance of qualitative approach in the research of public services. The paper analyzes theoretical and methodological fundamentals of public services research. The need for the development of qualitative tools is substantiated by revealing the core problems of organizing and evaluating public service delivery as well as theoretical dimensions of service-dominant logic. The first part of the paper examines public services research in Lithuania. The second part deals with indicators, disturbances and limitations of the evaluation of public services. Factors that should be analyzed toward service-dominant approach are discussed in the third chapter, and the importance of qualitative tools is motivated in the last one. This article is not intended to be anti-quantitative, but it draws inference that it is advisable to combine the elements of quantitative methodology and qualitative approach. It is stated that qualitative analysis allows a comprehensive understanding on links of the processes and factors that determine the problems of public service delivery, while quantitative tools usually show the existence of such problems. The paper also stresses potentialities of qualitative approach on tempering interactions among all the parties concerned with public service delivery, as such interactions tend to be the main contributors of public sector’s competitiveness in a contemporary era of hybrid settings. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53868
Updated:
2018-12-17 13:48:21
Metrics:
Views: 81    Downloads: 3
Export: