Valstybės ir piliečių kodalyvavimas viešųjų paslaugų sferoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės ir piliečių kodalyvavimas viešųjų paslaugų sferoje
Alternative Title:
Co-participation of the state and the citizens in the area of public services
In the Book:
Pilietinė visuomenė: politikos įpilietinimo projekcijos / sudarytojas S. Šiliauskas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. P. 208-222
Summary / Abstract:

LTTryliktame monografijos skyriuje nagrinėjamos piliečių dalyvavimo valdyme formos, galimybės, kliūtys bei perspektyvos Lietuvoje. Teigiama, kad decentralizacija – galios ir išteklių perkėlimas į vietos bendruomenes – nėra vienintelė piliečių dalyvavimo valdyme forma, piliečiai gali būti įtraukti į viešųjų paslaugų teikimo procesus, taip didinant piliečių politinį pasitikėjimą bei kuriant demokratinio režimo įtvirtinimo sąlygas. Skyriuje nagrinėjama valstybės ir piliečių bendro dalyvavimo tiekiant viešąsias paslaugas samprata, besikeičiantis vyriausybės vaidmuo ir bendro dalyvavimo (kodalyvavimo) racionalumas, analizuojama, kaip kodalyvavimas gali pakeisti privatizavimą, bei atsakoma į klausimus, kuo kodalyvavimo koncepcija yra aktuali šiandienos Lietuvos viešajame sektoriuje, ar šalies piliečiai gali prisidėti tiekiant ir kuriant tam tikras paslaugas. Tvirtinama, kad teisiniai savivaldos reguliavimo mechanizmai bei egzistuojantis pasipriešinimas viešojo sektoriaus viduje nėra palankūs įgyvendinti kodalyvavimą. Kita vertus, nurodoma, jog kai kuriose viešųjų gėrybių kūrimo ir teikimo srityse (pvz. šiukšlių tvarkymas, viešasis saugumas, globa) tai iš tiesų būtų efektyvu.Reikšminiai žodžiai: Kodalyvavimas; Privatizavimas; Viešosios paslaugos.

ENThe thirteenth chapter of the monograph examines the forms, opportunities, obstacles and prospects of the citizen participation in government in Lithuania. The chapter argues that decentralisation – the transfer of power and resources to local communities – is not the only form of citizen participation in government. Citizens may be involved into the processes of the provision of public services, thereby increasing the political trust of citizens and creating conditions for the consolidation of the democratic regime. The chapter examines the notion of the co-participation of the state and the citizens in the provision of public services, the changing role of the government ad the rationality of co-participation; analyzes how co-participation can replace privatisation; and shows how the idea of co-participation is relevant in the public sector of contemporary Lithuania, as well as how the citizens of the country can contribute to the provision and the creation of some services. The chapter claims that the legal mechanisms regulating the local government and the existing resistance within the public sector are not favourable for the implementation of co-participation. On the other hand, co-participation would be really effective in certain areas of the provision and the creation of public goods (e.g., waste management, public safety, and care).

ISBN:
9955181516
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5465
Updated:
2013-04-28 16:15:11
Metrics:
Views: 42
Export: