Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos: psichopedagoginės dimensijos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijos: psichopedagoginės dimensijos: disertacija
Alternative Title:
Learning strategies of English as a foreign language: psycho-pedagogical dimensions
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
162 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje nagrinėjamas anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijų vartojimas, ryšys tarp anglų kaip užsienio kalbos įsisavinimo pasiekimų, kognityvinių, atminties, kompensacinių, metakognityvinių, socialinių ir afektyvinių kalbos mokymosi strategijų bei psichopedagoginių dimensijų – giluminio ar paviršinio požiūrio į mokymąsi, savivertės, psichologinės savijautos mokantis bei mokymosi motyvacijos. Pateikta mokymosi strategijų fenomeno samprata, praplečiant ją Lietuvos švietimo patirties kontekste atlikto kiekybinio ir kokybinio (fenomenografinio) tyrimo duomenimis. Parengtas teorinis integralus anglų kaip užsienio kalbos mokymosi strategijų, psichopedagoginių dimensijų bei anglų kalbos mokymosi pasiekimų sąveikos modelis, rekomendacijos mokymosi strategijų mokymui(si) bei svarbiausios formuotinos nuostatos psichologinės savijautos gerinimo, savivertės stiprinimo bei mokymosi motyvacijos ugdymo srityse mokant(is) anglų kaip užsienio kalbos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe dissertation the use of learning strategies of English as a foreign language, relation between achievements learning achievements of English as a foreign language, cognitive, memory, compensational, metacognitive and social language learning strategies and psycho-pedagogical dimensions – profound and shallow attitude towards learning, psychological condition in the learning process and motivation for learning. The paper provides a concept of phenomenon of learning strategies, supplemented with quantitative and qualitative (phenomenographic) research data collected in the context of the Lithuanian educational experience. A theoretical integral model of interaction of learning strategies of English as a foreign language, psycho-pedagogical dimensions and English language learning achievements, as well as recommendations for strategies and main provisions for improvement of psychological state, self-value and learning motivation in the learning of English as a foreign language.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10199
Updated:
2022-02-07 20:09:10
Metrics:
Views: 66
Export: