Lietuvos valdovo Vytauto titulatūra: kada Vytautas ima tituluotis didžiuoju kunigaikščiu?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valdovo Vytauto titulatūra: kada Vytautas ima tituluotis didžiuoju kunigaikščiu?
Alternative Title:
Title of Lithuanian ruler Vytautas: when did Vytautas started to title himself as the grand duke?
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2000, t. 8, p. 9-19
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jogaila; Lenkijos karalius; Lietuvos didysis kunigaikštis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos kunigaikštis; Lietuvos valdovas; Tarptautiniai santykiai; Titulas; Titulatūra; Valdovo titulatūra; Vytautas; Dignity of the monarch; Grand duke Vytautas of Lithuania; Grand duke of Lithuania; International relations; Jogaila; King Jogaila (Jagiello) of Poland; King of Poland; Lithuania; Lithuanian ruler; The grand duke of Lithuania; Title; Vytautas.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); kunigaikštis; Lenkijos karalius; Numizmatika / Numismatics; Tarptautiniai santykiai / International relations; Valdovai; valdovas.
Summary / Abstract:

LTKada Vytautas ima tituluotis didžiuoju kunigaikščiu? Vilniaus–Radomo sutartimi Jogaila skyrė Vytautą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu iki gyvos galvos ir priėmė jį savo teisių dalininku. Lietuvos valdovo institucija suskilo į dvi – realųjį didįjį kunigaikštį ir jo siuzereną, nominalųjį valdovą – aukščiausiąjį kunigaikštį. Titulatūra taip pat buvo padalyta, nes 1401 m. sutartis įtvirtino savarankiško Lietuvos valdovo instituciją, o jos valdžios išraišką apibūdino valdovo titulas „magnus dux“. Kitas dokumentas, žymintis Lietuvos atskiro valdovo institucijos atgimimą, buvo 1392 m. Astravos sutartis, kuria Jogaila skyrė Vytautą savo vietininku Lietuvoje. Minėtos datos lyg ir apibrėžia istorinį periodą, kuriame turėtų glūdėti atsakymas į iškeltą klausimą. Tačiau straipsnyje siekiama ne tik atrasti chronologiškai tikslią datą, bet ir aptarti šį klausimą lietuviškoje istoriografijoje plačiau nagrinėtu lietuviškosios valdoviškosios titulatūros požiūriu. Lietuvos krikštas sąlygojo kokybiškai naują valstybės ir valdovo padėtį. Lietuva tapo naujo politinio darinio dalis. Krėvos sutartis ir Jogailos išrinkimas Lenkijos karaliumi pradėjo naują Lietuvos valdovo titulo formavimosi etapą. Lietuvos valdovas, nuo šiol ir Lenkijos karalius, sujungė Lietuvos valdovo titulą su Lenkijos karaliaus titulatūra ir išvyko į Krokuvą. Lietuvos valstybė neteko vienintelės valstybingumą įkūnijančios institucijos – savarankiško valdovo. Tačiau tarp dviejų Gediminaičių šakų kilęs konfliktas buvo atmosfera, kurioje formavosi ne tik Lietuvos valdovo, bet ir visos valstybės titulas.

ENLithuanian ruler until the Krėva union used to have different titles. Although, in a variety of names the title of Lithuanian ruler was superior to those of ruling dynasty. As a consequence of the Krėva union the title of the Lithuanian ruler was being formed in a framework of two poles: on the one side it was the title of Jogaila as the king of Poland and on the other side it was the title of Vytautas - a local and later an independent ruler of Lithuania. When Jogaila became the king of Poland the Lithuanian title of Lithuanian ruler was combined with that of the Polish king. The formation of the title belonging to the local Lithuanian ruler Vytautas was closely related to the title of patrimonial Lithuanian ruler - Jogaila. The first titles defined Vytautas as a local duke ruling over some territories. Under the Astravą treaty Vytautas become Jogaila's vicegerent in Lithuania. However, on conducting local affairs he did not avoid to title himself as a grand duke of Lithuania in Russian documents. With an increase of his power Vytautas transferred this title of grand duke to German documents. The relationships with the Orden represent only very narrow channel with the outside world. At that time the international language was Latin. It was a high rank diplomatic language. Thus, the Latin document of 1396 where Vytautas titled himself as the grand duke is of very great importance. With reference to this we can assume that Vytautas titled himself officially for the first time as the grand duke of Lithuania. Up to 1396 Vytautas was in conformity with the Astrava's treaty representing himself as a vicegerent, but from 1396 he stepped over the limits of this treaty. [text from author]

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19705
Updated:
2022-01-17 10:44:33
Metrics:
Views: 49    Downloads: 19
Export: