Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno "Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörter-Buch" (1800) prãtarmės: datavimas ir intertekstinės sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno "Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörter-Buch" (1800) prãtarmės: datavimas ir intertekstinės sąsajos
Alternative Title:
Preface and forewords to Christian Gottlieb Mielcke's Dictionary "Littauischdeutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch” (1800): dating and intertextual connections
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 71-97
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Danielius Jenischas (Daniel Jenisch); Christophas Friedrichas Heilsbergas (Christoph Friedrich Heilsberg); Immanuelis Kantas (Immanuel Kant); Žodynai; Pratarmės; Intertekstualumas; Kristijonas Gotlybas Milkus (Christian Gottlieb Mielcke); Filosofai; Kultūros veikėjai; Švietėjai; Educators; Cultural figures; Dictionary; Preface; Intertextuality; Philosophers.
Keywords:
LT
Filosofai / Philosophers; Kultūros veikėjai; Literatūra / Literature; Pratarmės; Švietėjai; Žodynai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos keturios Kristijono Gotlybo Milkaus žodyno Littauischdeutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800) pratarmės, parašytos jo sudarytojo kantoriaus Milkaus (Pilkalnis), kunigo Danieliaus Jenischo (Berlynas), Karo ir domenų rūmų tarėjo, Rytų Prūsijos mokyklų inspektoriaus Christopho Friedricho Heilsbergo (Karaliaučius) ir filosofo Immanuelio Kanto (Karaliaučius). Tyrimo tikslas – pratarmių datavimas ir intertekstinių sąsajų įvertinimas. Remiantis Milkaus 1799 m. balandžio 11 d. laišku Heilsbergui nustatoma, kad Milkus pratarmę galėjo parašyti 1799 m. balandį–gegužę paragintas Heilsbergo. Intertekstualumo analizė rodo, kad Immanuelis Kantas rėmėsi visomis trimis, todėl jo pratarmė datuotina po 1799 m. gruodžio 24 d. (po Heilsbergo pratarmės). Intertekstiniai ryšiai sieja Jenischo pratarmę su Milkaus, o Heilsbergo – su Jenischo ir Milkaus pratarmėmis. Kadangi Heilsbergas inicijavo Milkaus pratarmę, vieną parašė pats, buvo tarpininkas tarp Milkaus ir spaustuvių, palaikė ryšius su visais autoriais, turėjo valdžios galių, tai galėjo sudaryti sąlygas jiems remtis vieni kitų tekstais ir taip suformuoti aktualų diskursą lietuvių kalbos vartojimo ir mokomųjų knygų leidybos klausimais. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses on the analysis of the preface and three forewords to Christian Gottlieb Mielcke’s Littauisch-deutsches und Deutsch-littauisches Wörter-Buch (1800). They were written by cantor Mielcke (Pilkalnis), the compiler of the dictionary, priest Daniel Jenisch (Berlin), Christoph Friedrich Heilsberg (Königsberg), an assessor at the War and Domains Chamber and a school inspector of East Prussia, and philosopher Immanuel Kant (Königsberg). The research was aimed at (1) the dating of the preface and the forewords and (2) the evaluation of intertextual connections. Based on Mielcke’s letter to Heilsberg of 11 April 1799, it has been determined that encouraged by Heilsberg, Mielcke wrote the preface in April–May 1799. Intertextual analysis shows that as Kant resorted to the preface and two forewords, his foreword should be dated after 24 December 1799 (after Heilsberg’s foreword). Intertextual connections link the foreword by Jenisch with that by Mielcke’s preface and the foreword by Heilsberg with Jenisch’s foreword and Mielcke’s preface. Since Heilsberg was the initiator of Mielcke’s preface, wrote one himself, was an intermediary between Mielcke and the printing-house, maintained contacts with all the authors and was also an official with certain powers, he was in the position to enable the authors to refer to each other’s texts and thus form a discourse relevant for the use of the Lithuanian language and publishing of educational books. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-04
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94026
Updated:
2022-03-28 19:59:39
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: