Contemporary phenomenon of racism and its manifestations in public discourse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Contemporary phenomenon of racism and its manifestations in public discourse
Alternative Title:
Šiuolaikinio rasizmo fenomenas ir jo apraiškos viešajame diskurse
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 4, p. 13-19
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Viešoji nuomonė / Public opinion; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojama šiuolaikinio rasizmo fenomenas ir jo apraiškos viešajame diskurse. Pristatoma plačiausiai socialinių mokslininkų vartojama skirtis tarp „klasikinio“ ir „neorasizmo“ sąvokų <...>Pateikiami du metodologiniai požiūriai analizuojant viešąjį diskursą – diskursą suvokiant kaip socialinę tikrovę ir sociokognityvinį požiūrį, kai diskursas, kaip ir socialinė tikrovė, yra suprantamas individualiai. Vietoj išvadų pateikiamas svarstymas apie viešojo diskurso, ypač žiniasklaidos įtaką rasistinėms apraiškoms. Pateikiant pavyzdžius iš Lietuvos viešosios nuomonės apklausų ir Lietuvos žiniasklaidos kvestionuojamas „neorasizmo“ sąvokos universalumas ir pritaikomumas Rytų Europos kontekste. Prieinama prie išvados, kad „neorasizmo“ sąvoka negali būti vartojama universaliai, o analizuojant etninio ir rasinio nepakantumo atvejus būtina atsižvelgti į šalies istorinį kontekstą. Vis dėlto matomiems pokyčiams viešojoje nuomonėje įtakos turėjo žiniasklaida. Be „klasikinio“ rasizmo apraiškų, įgavusių šiuolaikinio, uždaresnio, institucionalizuoto rasizmo formą (turima omenyje antisemitizmą ir romų diskriminaciją), pastebimą Lietuvos žiniasklaidoje, įžvelgiamos ir „neorasizmo“ apraiškos – nepakantumas imigrantams bei islamofobija. „Neorasizmo“ apraiškos Lietuvos žiniasklaidoje gali būti siejamos su viešojo diskurso įtaka, kadangi nėra suformuluotos dėl kasdienės socialinės praktikos bei komunikacijos. Šios apraiškos žiniasklaidoje įvardijamos kaip rasistiniai „ketinimai“, kurie nesiimant prevencinių priemonių gali virsti rasistiniais veiksmais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rasė; Rasizmas; Etniškumas; Viešasis diskursas; Žiniasklaida; Race; Racism; Ethnicity; Public discourse; Mass media.

ENThe article deals with the concept of race and racism and forms of their manifestation in modern society, with the focus on manifestations of racism in public discourse. Different approaches to analyzing racism in public discourse are presented. Also, by giving examples from Lithuanian media, the universality of “neo”-racism definition and the influence of the mass media in creating and reproducing racial and ethnic stereotypes and prejudices are discussed. Key words: race, racism, ethnicity, public discourse, mass media. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9457
Updated:
2018-12-17 11:51:43
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: