Sveikata, mirtingumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sveikata, mirtingumas
In the Book:
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTSiekiant sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai, būtina daugiau žinoti apie neįgaliųjų situaciją bei poreikius. Lietuvoje šios gyventojų grupės tyrimai yra menkai išplėtoti. Nors Socialinės apsaugos ir darbo ministerija renka informaciją apie neįgaliuosius, šis informacijos šaltinis nėra vertintinas kaip pakankamas (Socialinis pranešimas, 2004). 2001 m. gyventojų surašymo metu gauti duomenys apie neįgaliuosius tiekia informaciją ne tik apie Lietuvos neįgaliųjų skaičių, bet ir jų pasiskirstymą pagal funkcijų sutrikimus, invalidumo grupes bei įvairias sociodemografines charakteristikas, užimtumą, gyvenimo sąlygas. Surašymo metu buvo orientuojamasi į valstybės pripažintą, formaliąją negalę (nustatytą invalidumo grupę. Einamosios gyventojų statistikos ir gyventojų surašymų duomenys leidžia daryti apibendrinimus. Lietuvoje yra 7,5 proc. neįgaliųjų. Neįgaliųjų amžiaus struktūra atspindi demografinė visuomenės senėjimo procesą - beveik pusė visų neįgaliųjų yra vyresnio (60 m. ir vyresni) amžiaus. Didžioji dalis neįgaliųjų turi antrą invalidumo grupę. Negalia dažniausiai nustatoma dėl vidaus organų arba judėjimo funkcijos sutrikimų. Nustatyta, kad neįgaliųjų išsilavinimo lygis yra gerokai žemesnis nei gyventojų, neturinčių negalios. Tarp neįgaliųjų yra gerokai mažiau turinčių aukštąjį išsilavinimą ir daugiau visai neraštingų asmenų. Labai nedidelė neįgaliųjų dalis yra užimti. Daugumo jų pagrindinis pragyvenimo šaltinis yra pensija. Maždaug pusė neįgaliųjų yra vedę, ištekėjusios. Tarp neįgaliųjų yra gerokai daugiau našlių. Kaime neįgaliųjų situacija yra prastenė nei mieste.Reikšminiai žodžiai: Neįgalieji; Išsilavinimas; Užimtumas; Miestas; Kaimas; Disabled persons; Educational; Employed; Urban; Rural.

ENIn order to create favourable conditions for social integration of disabled people, it is necessary to have more information about the situation and the needs of disabled people. The surveys of this social group in Lithuania are not extensive. Notwithstanding that the Ministry of Social Protection and Labour collects the information about disabled people, this information source was not considered and sufficient (Social Report, 2004). Data about disabled people collected during the population census of 2001 delivers the information about the number, functional disorders, groups of disability, and various socio-demographic characteristics, occupation, and living conditions. The population census focused on formal disability approved by the state (group of disability set). Data delivered by current population statistics and the population census allow concluding general findings. In Lithuania, 7.5 percent of population is disabled. The structure of age of disabled people represents demographic aging process of society – almost half of all disabled people are more that 60 years old. Major part of disabled people have disability group II. The disability is mainly identified due to disorders of inner organs or movement function. The research states that education level of disabled people is significantly lower that a non-disabled ones. Less part of disabled people has higher education, and more of them are completely …. A very small part of disabled people has occupation. For most of them, the only source of living is pension. Almost half of disabled people are married. Widow persons are more often met among the disabled people that other among groups. The situation of disabled people in rural places is worth than those in towns.

ISBN:
9955588934
Related Publications:
  • Amžiaus struktūra / Sarmitė Mikulionienė, Saulius Stanaitis. Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida / sudarytoja V. Stankūnienė. Vilnius: Statistikos departamentas, 2006. P. 8-27.
  • Lietuva Europos Sąjungoje : pirmieji metai / Socialinių tyrimų institutas ; red. kolegija. Vilnius, : Socialinių tyrimų institutas, 2005. 147 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9580
Updated:
2013-04-28 16:59:26
Metrics:
Views: 15
Export: