Kas buvo XXVII knygos mėgėjai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kas buvo XXVII knygos mėgėjai
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama XXVII knygos mėgėjų draugijos, gyvavusios 1930-1940 m., istorija. Autorius remiasi savo atsiminimais ir draugijos leidiniuose rastomis žiniomis. Aptariamos draugijos ištakos, jos steigimo darbai, paaiškinama draugijos vardo kilmė, prisimenama, kaip buvo rengiami įstatai, kuriama emblema, kada ir kaip vykdavo draugijos narių susirinkimai, kokie pranešimai buvo skaitomi. Pateikiami draugijos įstatai, reguliaminas (vidaus tvarkos taisyklės), draugijos narių sąrašas. Apžvelgiamos draugijos veiklos sritys ir nuveikti darbai: pranešimų rengimas, draugijos narių bibliotekų apžiūros, didžiųjų žinybinių bei visuomeninių bibliotekų lankymas, ekskursijos, knygų parodų rengimas, lankymasis kitose knygų parodose, knygų leidyba. Lietuvoje leistų knygų išvaizda buvo labai liūdna, knygų formatai būdavo labai įvairūs. Dėl to buvo numatyta steigti knygos mėgėjų draugiją, kuri imtų rūpintis lietuviškosios knygos kultūra. Jos pradininkai buvo pulkininkas leitenantas Vytautas Steponaitis ir Marija Urbšienė-Mašiotaitė. Draugijos tikslas buvo tyrinėti knygos istoriją, puoselėti knygos meną, domėtis retais leidiniais ir leisti knygas. Ji išleido puikiai iliustruotų knygų, parengė Lietuvos kultūrai reikšmingų leidinių. Draugija leido knygas ne dėl pelno, tačiau jos leidiniai buvo palyginti brangūs, tiražai maži. 1933 m. pradžioje M. K. Čiurlionio galerijoje draugija surengė knygų parodą, dalyvavo 1937 m. Paryžiuje vykusioje tarptautinėje moderniojo meno bei technikos parodoje, kurioje už savo leidinius buvo apdovanota Grand Prix.Reikšminiai žodžiai: Asmeninės bibliotekos; Atsiminimai; Bibliofilai; Draugija; Emblema; Istorija; Leidiniai; Lietuviškų draugijų istorija; Lietuvos Respublika 1918–1940 m.; Susirinkimai; Tarpukario Kaunas; Association; Bibliophiles; Emblem; History; History of Lithuanian societies; Kaunas town between World War One and Two; Meetings; Memories; Personal libraries; Publications; Republic of Lithuania during 1918-1940.

ENIn the article, the history of Amateur Society of XXVII Book, which lasted since 1930 until 1940, is reviewed. The author refers to his memories and the information, found in the publications of society. The origins of society, its works of establishment are discussed, the descent of the name of the society is explained, it is remembered, how the statutes were prepared, emblem was created, when and how the meetings of the society took place, what reports were read. The statutes, the regulations (rules of internal procedures), the list of the members of society are presented. The areas of activity and the work done by society are introduced: the preparation of the reports, the inspection of libraries of the members of society, the attendance of departmental and public libraries, the excursions, the organisation of book exhibitions, the attendance in other book exhibitions, the book publishing. The appearance of published books in Lithuania was very sad; the formats of books were various. Therefore, it was scheduled to establish amateur society of books, which could take care of the culture of Lithuanian book. Its founders were Colonel Lieutenant Vytautas Steponaitis and Marija Urbšienė-Mašiotaitė. The aim of the society was to analyse the history of book, to nourish the art of the book, to take interest in rare publications and to publish books. The society published books not for profit, however, its publications was rather expensive and circulation was little. In the beginning of 1933, in the Gallery of M. K. Čiurlionis, the society organised an exhibition of books. In 1937, in Paris, it participated in the international exhibition of modern art and technique, where it was awarded with Grand Prix for its publishing.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56786
Updated:
2017-01-29 16:28:15
Metrics:
Views: 27
Export: