Lietuvos kultūriniai ir akademiniai ryšiai su Šveicarija XVI–XX amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kultūriniai ir akademiniai ryšiai su Šveicarija XVI–XX amžiuje
Alternative Title:
  • Les relations culturelles et académiques de la Lituanie avec la suisse du XVIe au XXe siècle
  • Cultural and academic relations of Lithuania with Switzerland from the sixteenth to twentieth century
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2004, t. 6, p. 199-238
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bazelio universitetas; Bibliotekos; Friburgo universitetas; Kultūriniai ir akademiniai ryšiai; Spaustuvės; Studentų draugijos; Studijos; Universitetas; Universitetų įrašų knygos; Ziuricho universitetas; Basel university; Cultural and academic relations; Fribourg universit; Libraries; Lithuania; Printing houses; Studies; University; University matricula; Ziurich university.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kultūriniai ir akademiniai ryšiai; Spaustuvės; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
EN
Basel university; Cultural and academic relations; Fribourg universit; Printing houses; University matricula; Ziurich university.
Summary / Abstract:

LTDu seniausi Šveicarijos universitetiniai miestai - Baselis ir Zürichas - buvo ne tik Bažnyčios ir tikėjimo reformavimo iniciatoriai, bet ir humanistinės veiklos centrai XV-XVI amžiaus Europoje. Iš čia per aukštojo mokslo siekti keliaujančius studentus ir turtingų žmonių įsigytas bei bibliotekose pradėtas kaupti knygas Lietuvą pasiekė žymiausių to meto humanistų ir Bažnyčios reformuotojų idėjos. Į Lietuvos ir Šveicarijos kultūrinių ryšių istoriją įėjo Baselio spaustuvių leidiniai. Moksliniai LDK ir Šveicarijos ryšiai užsimezgė XVI amžiaus viduryje. Didikai ir bajorai buvo skatinami siųsti savo vaikus studijuoti į įvairius Europos universitetus. XVI-XVIII amžiaus Züricho universiteto studentų sąrašuose minimos tik dvi pavardės: Mikalojaus Radvilos sekretorius Jonas Mončinskis ir Vitebsko vaivados sūnus Jonas Kiška. Straipsnyje pateikiamas pagal archyvinę medžiagą papildytas chronologinis Baselio universitete studijavusių lietuvių sąrašas. XVI-XVIII amžiuje čia mokėsi per 70 studentų iš Lietuvos (kartu su juos lydėjusiais ir universitete imatrikuliuotais lenkais iš viso minimi 84 studentai). Tarp jų - iškiliausių LDK giminių - Kiškų, Skuminų, Radvilų, Valavičių, Naruševičių, Tiškevičių - atstovai ir kiti Lietuvos kultūrai nusipelnę žmonės. Jau nuo 1895 metų lietuvių katalikų šviesuomenės atstovai vyko studijuoti į Fribourgą. Ilgainiui čia susibūrė lietuvių kolonija, kurioje žinoma buvus daugiau nei šimtą šešiasdešimt studentų.

ENTwo oldest university cities in Switzerland – Basel and Zurich – were not only the initiators of the Church and faith reform, but also the European centres of humanistic activities in the 15th–16th c. The ideas of the most prominent contemporary humanists and Church reformers came to Lithuania from these centres through students seeking higher education abroad and books acquired by wealthy people and accumulated in libraries. The history of Lithuanian-Swiss cultural relations covered the publications of printing-houses in Basel. Academic relations between the Grand Duchy of Lithuania (GDL) and Switzerland were established in the mid-16th c. Noblemen were encouraged to send their children to study at various European universities. The lists of students of Zurich University in the 16th–18th c. contain only two surnames: Jonas Mončinskis, secretary of Mikołaj Radziwiłł, and Jonas Kiška, son of Vitebsk Voivode. The paper presents a chronological list of Lithuanian students at Basel University, which has been updated according to archival material. Over 70 students from Lithuania (84 students in total, including matriculated Poles who accompanied them) studied in this university in the 16th–18th c. Among them there were representatives of the most outstanding GDL families: Kiszka, Skumin, Radziwiłł, Wołłowicz, Naruszewicz, Tyszkiewicz, and other people with merits to Lithuanian culture. Representatives of Lithuanian Catholic youth studied in Fribourg already in 1895. After some time a colony of Lithuanians was formed in this place, with more than 160 students.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19996
Updated:
2018-12-20 23:02:02
Metrics:
Views: 68    Downloads: 13
Export: