Дискурс иммиграции и перспективы русскоязычия в Литве

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Дискурс иммиграции и перспективы русскоязычия в Литве
Alternative Title:
  • Immigration discourse and the prospects of Russian language in Lithuania
  • Imigracijos diskursas ir rusakalbiškumo perspektyvos Lietuvoje
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2019, 64 (2), p. 128-142
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Etninės mažumos / Ethnic minorities; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTKitaip nei neslūgstama emigracija, imigracija į Lietuvą nėra intensyvi, tad ši tema išlieka visuomenės ir akademinės bendruomenės dėmesio periferijoje. Šiame straipsnyje yra siūlomas imigra-cijos situacijos aprašymas iš sociolingvistikos pozicijų. Konkrečiai – šiuolaikinės rusakalbės imigracijos diskursas leidžia išsiaiškinti imigrantų su gimtąja ar gerai mokama rusų kalba kalbines nuostatas, jų adaptacijos strategijas, šeimos kalbinį planavimą, o galiausiai – suformuluoti bendras išvadas apie rusų kalbos gyvybingumo perspektyvas priimančioje šalyje.Straipsnyje apibendrinama medžiaga iš įdėtų internete, taip pat šiam darbui specialiai užrašytų interviu su imigrantais iš Rusijos ir kai kurių kitų posovietinių šalių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rusakalbiai imigrantai; Imigracijos diskursas; Kalbinės nuostatos; Interviu; Kalbinės grupės gyvybingumas; Russian-speaking immigrants; Immigration discourse; Language attitudes; Interviews; Language group vitality.

ENIn contrast to the ongoing emigration, immigration to Lithuania cannot be called intensive, and this topic as a whole remains on the periphery of public and academic attention. This article offers a description of the situation of immigration from the perspective of sociolinguistics. In particular, an analysis of the discourse of today’s Russian-speaking immigration to Lithuania reveals the linguistic attitudes of immigrants with a native Russian language or their own, their adaptation strategies, family language planning, and, ultimately, makes it possible to formulate general conclusions about the pros-pects of preserving / not preserving Russian-speaking community in the host country.The paper summarizes interview materials with immigrants from Russia and some post-Soviet coun-tries posted on the Lithuanian Internet, as well as recorded during this study. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln.2019.64(2).26
ISSN:
2351-6895; 2424-6115
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90321
Updated:
2022-01-14 16:23:51
Metrics:
Views: 15
Export: