Tarpasmeninių ryšių tinklo formavimasis ir jo reikšmė migracijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpasmeninių ryšių tinklo formavimasis ir jo reikšmė migracijoje
Alternative Title:
Formation of interpersonal networks and their role in migration
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2010, Nr. 1 (2), p. 29-46
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Migracija / Migration; Silpnų ir stiprių tarpasmeninių ryšių tipologija; Tarpasmeniniai migracijos tinklai.
EN
Interpersonal migration networks; Interpersonal migration networks, typology of weak and strong ties, job-searching strategies; Job-searching strategies; Typology of weak and strange ties.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis tarpasmeninių migracijos tinklų tyrimo rezultatais, analizuojamas darbo paieškos ir įsikūrimo migracijoje procesas. Analizė koncentruojasi ties migrantų kuriamomis darbo paieškos strategijomis, įsitraukimo į socialinius tinklus motyvais bei išteklių mainais tinkle (informacija, pagalba, parama, draugystės ryšiais). Straipsnyje pagrindinis dėmesys sutelkiamas ne į struktūrines socialinio migrantų tinklo formavimosi charakteristikas, bet siekiama atskleisti subjektyvias migrantų patirtis ir refleksijas, jiems mėginant integruotis į užsienio šalies darbo rinką. Straipsnio analizė grindžiama M. Granovetterio suformuluotu teoriniu argumentu, patvirtinančiu silpnų ir stiprių ryšių vaidmenį darbo paieškos procese (Granovetter 1973). Teigiama, kad silpnų ryšių tinklams būdinga didelė socialinių ryšių sklaida, padedanti gauti migracijoje reikalingų informacijos, finansinių, materialinių ar emocinės paramos išteklių, ieškant būsto, darbo vietos, mažinant kitas migracines įsikūrimo išlaidas. Teorines įžvalgas iliustruoja migracijos tinklo atvejo tyrimo rezultatai. Empirinis lietuvių migrantų giluminis kokybinis tyrimas buvo atliktas 2010 m. kovo mėn. Kopenhagoje (Danijoje), kurio metu apklausta 20 informantų, atsižvelgiant į jų sociodemografines charakteristikas, tokias kaip lytis, išsilavinimas, profesinė patirtis, amžius. [Iš leidinio]Empirinėje analizėje formuluojami tokie pagrindiniai klausimai: kokios darbo paieškos strategijos naudojamos migracijoje ir kaip jos priklauso nuo turimų socialinių ryšių tipo; kokio tipo socialiniai ryšiai – stiprūs, bendruomeniniai ar silpni, plačiai išsklaidyti pažįstamų tinklai – padeda susirasti gyvenamąją vietą, darbo ar studijų vietą migracijos šalyje; kaip formuojasi migrantų tarpusavio pagalbos tinklai; kas suteikia pagrindinę pagalbą ir informaciją atvykus į migracijos tikslo šalį. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the analysis of job-searching strategies based on the results of the interpersonal migration networks research. The analysis deals with the issue of migrants’ job-searching strategies based on different types of social ties. The attention is also paid to the analysis of the exchange of diverse resources in these networks [...]. The article not only examines the structural characteristics of migration networks but also analyzes the subjective experiences and reflections of migrants in the integration process in a foreign country’s labour market. The main analytical argument refers to Granovetter’s typology of weak and strong ties in professional mobility, including jobsearching processes (Granovetter 1973). [...] We illustrate the theoretical insights by the empirical data from a qualitative migration network case study of Lithuanian migrants conducted in March of 2010 in Copenhagen (Denmark). [...] The main empirical results indicate that the formal and informal nature of migration networks becomes one of the main social, economic and cultural resources for the migrants’ successful adaptation. The interpersonal networks are advantageous in creating strong migrants’ communities largely based on ethnicity and collective identity. On the other hand, the weak ties in migration networks could be seen as useful strategies for the effective economic integration into labour market by fostering the information flows, encouraging the professional mobility and providing with other useful resources, such as housing, social benefits, and financial or administrative assistance. [From the publication]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29415
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: